KONSULAT GENERALNY CHRL W GDAŃSKU  
AMBASADOR  
O AMBASADZIE  
CHINY - POLSKA  
EKONOMIA I HANDEL  
KULTURA I SPORT  
NAUKA I TECHNOLOGIA  
EDUKACJA  
WIZY I USŁUGI KONSULARNE  
KONTAKT  
TEMATY
 
SOUTH CHINA SEA  
The 2nd Summer Youth Olympic Games  
Chiński Tydzień Kultury Tybetańskiej  
The Issue of Diaoyu Dao  
Poznaj Chiny  
China's Peaceful Development  
CRI Szlak Sztuk Walki w Chinach  
wizyta Prezydenta Komorowskiego w Chinach, 2011  
Three years after Wenchuan earthquake  
Celebrating 90th Anniversary of Founding of CPC  
Taiwan  
Tybet  
Prawa człowieka  
Sekta "Falun Gong"  
Develop the west of China  
Beijing - 2008 Olympiad  
Shanghai - EXPO 2010  
więcej...  

„Rzeczpospolita" opublikowała artykuł Ambasadora Xu Jian p.t. „Chiny u wrót nowego początku"
2017/01/25

17. stycznia Prezydent ChRL Xi Jinping uczestniczył w ceremonii otwarcia corocznego Światowego Forum Ekonomicznego. W jej trakcie wygłosił przemówienie, którego myślą przewodnią było podkreślenie konieczności nieprzerwanego promowania globalizacji gospodarki; wskazania właściwego kierunku globalizacji gospodarki; tworzenia nowych modeli rozwoju światowego wzrostu gospodarczego, współpracy, zarządzania, a także utrwalenia w świadomości społecznej faktu wspólnej przyszłości ludzkości.

18. Stycznia Rzeczpospolita, opublikowała artykuł Ambasadora Xu Jian opisujący nową koncepcję i nowy kierunek rozwoju chińskiej ekonomii oraz jej aktywny wkład w ekonomię światową.

Cały artykuł:

Gospodarka Chińska Stoi u wrót Nowego Początku

Z początkiem roku, media na całym świecie zastanawiają się, w którą stronę podąży światowa gospodarka. Gorącym tematem jest zwłaszcza kurs, jaki obierze gospodarka chińska. Ile raportów, tyle perspektyw. Właśnie wróciłem z Chin z corocznej Narady Ambasadorów i chciałbym się z Państwem podzielić swoimi przemyśleniami i odczuciami na temat chińskiej gospodarki.

Obserwując chińską gospodarkę, trzeba dobrze rozumieć jej naturę. Obecnie nasza gospodarka przechodzi trzy istotne zmiany:

Zmienia się odpowiadające za rozwój gospodarki środowisko krajowe, jak i zagraniczne. Wciąż odczuwalne są reperkusje światowego kryzysu finansowego z 2008 roku. Gospodarka musiała przejść głęboką restrukturyzację i powoli dochodzi do siebie, a rynek finansowy jest nawet jeszcze bardziej niestabilny. Naturalnie Chiny, jako jedna z czołowych światowych gospodarek, nie mogą w takim czasie myśleć tylko o własnym interesie. Po ponad 30 latach szybkiego rozwoju, Chiny są drugą globalną potęgą gospodarczą z obrotami przekraczającymi 10 bilionów USD. Jeśli tak ogromna struktura ma się nadal rozwijać, musimy pomyśleć o nowym modelu wzrostu.

Zmienia się koncepcja polityczna rozwoju chińskiej gospodarki. Biorąc pod uwagę “nową normę” chińskiej gospodarki, w Trzynastym Planie Pięcioletnim przedstawiono innowacyjną, harmonijną, przyjazną środowisku, otwartą i korzystną dla wszystkich koncepcję, która ma przyspieszyć implementację strukturalnej reformy strony podażowej gospodarki i rozwój oparty na innowacji. Obecnie, chińska gospodarka trochę zwolniła, ale jest proaktywne działanie, mające na celu podniesienie jakości, wydajności, a także promocję sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju. Niemniej jednak, Chiny nadal są najszybciej rozwijającą się czołową światową gospodarką. Szacuje się, że w roku 2016 tempo wzrostu PKB osiągnęło 6,7%, całoroczny przyrost jest równy wartości PKB całej Holandii.

Zmienia się jakość rozwoju chińskiej gospodarki. W wyniku efektów osiągniętych przez wprowadzone w ostatnich latach reformy przemysł modernizuje się, a wraz z nim struktura podaży. Udział sektora usług w PKB znacznie zwiększył się, a przemysł zmierza w stronę coraz bardziej zaawansowanych technologii. W pierwszych trzech kwartałach 2016 roku wkład konsumpcji we wzrost gospodarczy sięgnął 71%, co oznacza, że wzrósł o 13,3% w stosunku do lat ubiegłych. Nowa gospodarka utrzymuje szybkie tempo rozwoju. Detaliczna sprzedaż internetowa w poprzednich trzech kwartałach wzrosła o 26,1%. Na każde siedem wysyłanych na całym świecie przesyłek, trzy wychodzą z Chin. Wzrost strategicznych nowych gałęzi przemysłu i przemysłu zaawansowanych technologii przekroczył 10%.

Jest też kilka aspektów dotyczących chińskiej gospodarki, które się nie zmieniają:

Główne zasady, na których opiera się chińska gospodarka pozostają bez zmian. Nadal jest potężna, odporna na zawirowania, z zadowalającym potencjałem, dużą przestrzenią manewru i wieloma narzędziami, jeśli chodzi o politykę. Chiny nadal mają najliczniejsze na świecie zasoby ludzkie, największe zespoły naukowo-badawcze, najbardziej obiecujący rynek rozwijający się oraz największe rezerwy walutowe. Witalność chińskiego rynku i kreatywność społeczna nieprzerwanie rośnie.

Nie zmienia się koncepcja reformy i otwarcia Chin. Reforma jest talizmanem, dzięki któremu chińska gospodarka nieustannie się rozwija i który pozwala jej przezwyciężać wszelkie trudności. Chiny są krajem rozwijającym się i nadal muszą mierzyć się z wyzwaniami związanymi z nadprodukcją lub ryzkiem finansowym. Na zakończonej niedawno Centralnej Roboczej Konferencji Gospodarczej chińscy przywódcy podjęli decyzję o utrzymaniu stabilnego, lecz jednocześnie umożliwiającego rozwój modelu działania i przyspieszeniu reformy i otwarcia. Przeanalizowano i wyjaśniono sprzeczności i problemy związane z funkcjonowaniem gospodarki, aby mogła się ona dalej zdrowo rozwijać.

Nie zmienia się wkład, jaki Chiny wnoszą w gospodarkę światową. Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wkład Chin w globalny wzrost gospodarczy przekroczył w 2016 roku 30%, co ciągle czyni je “lokomotywą”, która ten wzrost napędza. Chiny aktywnie uczestniczą w zarządzaniu światową gospodarką. Na ubiegłorocznym szczycie G20 w Hangzhou, którego Chiny były gospodarzem, wyznaczono kierunek rozwoju gospodarki światowej, która ma być “innowacyjna, dynamiczna, połączona i inkluzywna”. Proponowana przez Chiny inicjatywa “Jednego pasa i jednej drogi” - nowego Jedwabnego Szlaku, promująca wzajemną pomoc oraz wymianę społeczną i kulturalną między znajdującymi się na szlaku państwami, zwiększa możliwości regionalnego pokoju, rozwoju i współpracy. Dziś, w czasach rosnącego protekcjonizmu handlowego i tendencji antyglobalizacyjnych, Chiny dały się poznać jako kraj wyraźnie wspierający wolny handel i silnie promujący proces globalizacji.

Szacuje się, że w ciągu kolejnych pięciu lat całkowita wartość towarów importowanych do Chin wyniesie 8 bilionów USD, wykorzystanie kapitału zagranicznego sięgnie 600 miliardów USD, łączna wartość inwestycji zagranicznych wyniesie 750 miliardów USD, a za granicę wyjedzie 700 milinów turystów. Reformy, rozwój i stabilność Chin dadzą światu nową szansę i nowy potencjał wzrostu.

17 stycznia Prezydent ChRL Xi Jinping weźmie udział w corocznym Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w Szwajcarii i wygłosi ważne przemówienie. Można się spodziewać, że Chiny będą kontynuować swój wkład w zarządzanie światową gospodarką i wysyłać pozytywny sygnał dla światowego wzrostu gospodarczego.

Polska jest wszechstronnym partnerem strategicznym Chin, ważnym uczestnikiem budującym projekt „Jeden pas i jedna droga” i liderem regionalnej grupy współpracy „16+1”. Jest to najlepszy okres w historii stosunków chińsko-polskich! Zapraszamy wszystkich Polaków do uczestniczenia w rozwoju Chin i skorzystania z szansy, jaki on ze sobą niesie. Mamy nadzieję, że wraz z Polską podążymy jedną drogą, wykorzystując szansę wynikającą z naszych uzupełniających się strategii rozwoju oraz współpracy przy projektach „Jednego pasa i jednej drogi” i „16+1”. Idąc ręka w rękę, będziemy przecierać nowe szlaki, promując rozwój naszego wszechstronnego strategicznego partnerstwa, przed którym także otwiera się nowy rozdział.

Suggest To A Friend
  Print