ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนเข้าร่วมพิธีจัดตั้งมูลนิธิการศึกษาวัฒนธรรมจีนทางภาคเหนือของประเทศไทยและพิธีเข้ารับตำแหน่งของคณะกรรมการมูลนิธิฯชุดแรก

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยน เข้าร่วมพิธีจัดตั้งมูลนิธิการศึกษาวัฒนธรรมจีนทางภาคเหนือของประเทศไทยและพิธีเข้ารับตำแหน่งของคณะกรรมการมู...

ข่าวสารประเทศจีน

อื่นๆ...