ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

นาง พาน เผิง ภริยาเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของ Lingnan และกิจกรรมการเคารพผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา นาง พาน เผิง ภริยาของเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงานแลกเปลี่ยนทางวั……

ข่าวสารประเทศจีน

อื่นๆ...