·เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนแลกเปลี่ยนความเห็นกับนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเกี่ยวกับการสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุเรือล่มที่ภูเก็ต ·นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง และกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีนแสดงความเสียใจต่อสถานเอกอัครราชทูตจีนกรณีเกิดอุบัติเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต ·เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนร่วมรับศพของผู้ประสบภัยเรือล่มที่ภูเก็ต พร้อมขอบคุณผู้ร่วมปฏิบัติการค้นหา ·เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนพร้อมด้วยคณะทำงานร่วมของรัฐบาลจีนลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุจมน้ำบ่อยครั้งในจังหวัดภูเก็ต ·สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกรณีเรือท่องเที่ยวล่มที่ภูเก็ต

ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนแลกเปลี่ยนความเห็นกับนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเกี่ยวกับการสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุเรือล่มที่ภูเก็ต

ข่าวสารประเทศจีน

อื่นๆ...