ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

จับโอกาสที่สำคัญ ผลักดันความสัมพันธ์จีน-ไทยสู่มิติใหม่

(บทสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตหลวี่ เจี้ยนโดยสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน)เมื่อวันที่ 18-24 ตุลาคม ค.ศ……

ข่าวสารประเทศจีน

อื่นๆ...