Oświadczenie rzecznika Ambasady Chin w Polsce w związku z zatrzymaniem przez stronę polską chińskiego obywatela
2019/01/12

    Strona chinska przywiązuje dużą wagę do sprawy zatrzymania przez ABW obywatela Chin. Ambasada już natychmiast zwróciła się do MSZ RP z prośbą o powiadomienie przebiegu sprawy i zorganizowanie w najbliższym czasie spotkania konsularnego. Strona chińska jednocześnie żąda od strony polskiej sprawiedliwego i właściwego postępowania zgodnie z prawem i przy szanowaniu należnych naszemu obywatelowi legalnych praw związanych z jego bezpieczeństwem oraz traktowaniem humanitarnym. Strona chińska zaznacza, że stanowczo sprzeciwiamy się celowemu zmatowieniu i bezpodstawnej spekulacji w sytuacji braku konkretnych dowodów. Ambasada Chin w Polsce na bieżąco obserwuje sprawę i będzie bronić legalnych praw naszych obywateli z całym wysiłkiem.