Home > Embassy News
Dags för att starta igen mot det originellt önskade målet oavsett vilka tillfälliga hinder kan finnasDags för att starta igen mot det originellt önskade målet oavsett vilka tillfälliga hinder kan finnas– Ambassadör Gui Congyous signerade artikel inför det 70:e jubileet av kinesisk-svenska diplomatiska relationer
2020/05/09

Det var den 9:e maj 1950, då Sverige steg ut först i västvärlden, över hinder och skillnader i politiska system och ideologier, och bildade diplomatiska relationer med det nya Kina.

I de 70 åren har kinesisk-svenska relationer utvecklat mycket och redovisat många goda resultat. Kina blir Sveriges största handelspartner i Asien, där 600-tals svenska företag har verksamheter, medan kinesiska företag i Sverige har skapat fler än 25 000 nya jobb för landet. Länderna utbyter brett och frekvent inom bl.a. vetenskap teknologi utbildning kultur och turism, inom internationella frågor har man också bra kontakter. Den välfungerande kinesisk-svenska relationer har gynnat de två länderna och folken, och bidragit för världens stabilitet och välfärd.

Kinesisk-svenska relationer har löpt i 70 år, i den historien har vänskapliga utbyten och win-win samarbeten alltid varit huvudfåran. Vänskap och samarbete, som var exakt det originella tanke när diplomatiska relationer bildades, har pekat ut en väg för relationer att löpa framåt. Inför det 70:e jubileet av bildande av kinesisk-svenska diplomatiska relationer, ser vi ett behov för att tänka på det originella önskemålet och planera för framtidens väg tillsammans.

Vi måste hålla fast de grundläggande principerna för vår diplomatiska relationer. Grunden för relationers bildning var ömsesidigt respekt till varandras suveränitet och territorium och seriösa löften om att behandla varandra jämlikt och att inte störa varandras interna saker. Här om åren har vi sett avvikelser från de principerna av vissa svenska politiker och personer, som underminerade den politiska grunden för kinesisk-svenska relationers utveckling. Men 70 års historia har bevisat, att så länge vi håller principerna fast, talar och lyssnar varandra väl och tar varandra jämlikt, kunde vi alltid hitta något konstruktivt sätt för att lösa dispyter och förstärka den politiska grunder för relationers långsiktiga och stabila utveckling.

Vi måste vidare gräva den stora potentialen för samarbetet. Anledningen för vår bildande av diplomatiska relationer var att samarbeta för en förbättrade utveckling på grund av jämlikheten och ömsesidigt respekt. I 70 år har Kinas utveckling och samarbetet med Kina tillbringat enormt intresse för Sverige, medan Sverige, genom samarbetet, medverkade mycket i Kinas ekonomiska utveckling till och med reform och öppning, vilket visat att samarbetet varit fördelaktigt och kompletterande för båda sidor. Politiska dialoger, handel och investering, vetenskap och teknologi, kulturella utbyten eller internationella samordning, en mycket bredare samarbetsfront väntar på oss i framtiden. Att samarbeta betyder ju att arbeta tillsammans för något gemensamt, i detta behöver man inte påverka varandra, inte heller att förändra även hota varandra.

Vi måste åka på huvudfåran av folkets opinion. Beslutet om att bilda diplomatiska relationer var från folket och för folket. Det var på grund av våra länders långa historiska vänskap, som skapat ett gemensamt behov och enig uppfattning bland folket. Sedan min ankomst till Sverige har jag besökt de flesta länen av landet, där jag såg och hörde de aktuella längtan och önskan för att veta om Kina och samarbeta med Kina. Vi får respektera denna opinion och försöker förbättra möjligheter och miljöer för folkets vänskapliga utbyte i dessa spår.

I den senaste kampen mot det nya coronaviruset har vi en gång till kunnat bevittna de djupa känslorna som våra folk bär för varandra. I början av året, då Kina var i dess svåraste strid, stod många svenska företag och vänner upp för Kina med generösa donationer, uppmuntrande videoklipp och stöttande brev, som var varmt uppskattade. Efter smittan utbröt i Sverige, blev det kinesers tur att hjälpa. T.ex. Duveholms gymnasium fick en bra överraskning från sin kinesiska vänskola Yunnans Yrkegymnasium, 2000 st. munskydd och Höganäs AB fick genom sin fabrik i Shanghai 165 000 st. munskydd och donerade dessa till Sjukhusen i Örebro. Den kinesiska sidan hjälper svenska sjukhus, bl.a. Karolinska, med att köpa medicinska maskiner från Kina, även vår ambassad har också skickat ut skyddsprodukter som gåvor till olika sjukhus och äldreboende i Sverige. En professor i Lund skrev till mig och berättade om hur skyddsprodukterna från Kina skyddade Region Skånes personaler, han trodde också att hjälpen skulle främja våra länders vänskap. En sjuksköterska på ett äldreboende i Malmö skrev också för att tacka och hävdade att Kinas hjälpmedel ”räddade” deras anställda och patienter.

De fina exemplen om hur kinesiska och svenska folken hjälper varandra talar för sig själv, alltså vår vänskap överlever alla slags svårigheter och blir bara starkare genom tiden. Det är en outtömlig drivkraft för kinesisk-svenska relationer att förbättras. Det övertygs att med våra folks gemensamma engagemang, kan vi säkert köra över de tillfälliga hinder som dyker upp i relationer, och gå ständigt mot det originellt önskade målet, för ett ännu bättre kinesisk-svenska relationer i framtiden.

Suggest To A Friend:   
Print