·จีนและไทยลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือพาณิชย์ในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ปี 2020 ·จีน-ไทยลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านเกษตรในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขง ประจำ ปี 2020 ·พิธีลงนามในสัญญา 2.3 ของโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลจีนและรัฐบาลไทยในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) ได้จัดขึ้นอย่างราบรื่น ·สุนทรพจน์ในงานรับรองออนไลน์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 71 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยนายหยาง ซิน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต  สถานทูตจีนประจำประเทศไทย ·ฯพณฯดอน ปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยส่งสาส์นแสดงความยินดีถึงฯพณฯหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน

ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

จีนและไทยลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือพาณิชย์ในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ปี 2020