ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

หวัง อี้ หารือเชิงยุทธศาสตร์กับรัฐมนตรีต่างประเทศไทย ร่วมกันรักษาเสรีภาพในการเดินเรือและบินผ่านทะเลจีนใต้

ข่าวสารประเทศจีน

อื่นๆ...