ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

ฝ่ายจีนทูลเกล้าฯถวายเครื่องอุปกรณ์วิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ ยี่ห้อหัวเว่ยแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร