ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ฯพณฯ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน