·โฆษกสถานทูตจีนประจำประเทศไทยแนะนำเรื่องการประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศสมัยพิเศษเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ·นายหยาง ซิน อุปทูตจีนชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และมาตรการรับมือของฝ่ายจีน ·สถานทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงต่อคณะทูตฯเกี่ยวกับสถานการณ์การต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และความร่วมมือระหว่างประเทศ ·มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนหวัง อี้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ·พี่น้องที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ย่อมมีพลังอย่างน่าอัศจรรย์

ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

ฯพณฯ หวัง อี้  มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน พบปะกับ ฯพณฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย