ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

สถานการณ์ในฮ่องกง

ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา การประท้วงและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทำให้นานาประเทศแสดงความกังวลอย่างยิ...