ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

สถานทูตจีนประจำประเทศไทยมอบรถตรวจโควิด-19 ให้กระทรวงสาธารณสุขไทย