Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > กิจกรรมท่านเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนเข้าร่วมพิธีจัดตั้งมูลนิธิการศึกษาวัฒนธรรมจีนทางภาคเหนือของประเทศไทยและพิธีเข้ารับตำแหน่งของคณะกรรมการมูลนิธิฯชุดแรก
2018/05/24

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยน เข้าร่วมพิธีจัดตั้งมูลนิธิการศึกษาวัฒนธรรมจีนทางภาคเหนือของประเทศไทยและพิธีเข้ารับตำแหน่งของคณะกรรมการมูลนิธิฯชุดแรกตามคำเชิญ

เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนในนามของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแสดงความยินดีกับการจัดตั้งมูลนิธิการศึกษาวัฒนธรรมภาคเหนือของประเทศไทยและการรับตำแหน่งของคณะกรรมการมูลนิธิฯชุดแรก แสดงความขอบคุณและความเคารพต่อบุคคลแวดวงต่างๆที่สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาภาษาจีนในภาคเหนือของไทย เอกอัครราชทูตหลู่ย์กล่าวว่าตามที่ความร่วมมือในสาขาต่างๆระหว่างจีนและไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กิจการการศึกษาภาษาจีนของประเทศไทยมีโอกาสใหม่ๆของการพัฒนา จะผลิตบุคลากรซึ่งเป็นทูตไมตรีในการเผยแพร่วัฒนธรรมจีน ผลักดันความร่วมมือระหว่างจีน-ไทย ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ ทำให้จีน-ไทยซึ่งเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันมีความสนิทสนมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการศึกษาภาษาจีนมีอนาคตสดใส ภารกิจหนักหน่วง หนทางยาวไกล เชื่อมั่นว่ามูลนิธิการศึกษาวัฒนธรรมจีนทางภาคเหนือของประเทศไทยสามารถรวมพลังของจีนโพ้นทะเลภาคเหนือของไทย สืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมจีน ส่งเสริมกิจการรวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียวกัน บันทึกหน้าประวัติศาสตร์งดงามยิ่งในประวัติการพัฒนาการศึกษาภาษาจีนของประเทศไทย

นาย เหริน อี้เซิง กงสุลใหญ่ สถานกงสุลจีนประจำเชียงใหม่ นายหลี่ หรง ประธานสมาพันธ์จีนโพ้นทะเล มณฑลยูนนาน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวังเชียงใหม่เข้าร่วมงานและกล่าวแสดงความยินดีต่อการจัดตั้งมูลนิธิฯ ต่างมีความเชื่อมั่นว่าภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลทั้งสองประเทศและบุคคลจากวงการต่างๆ มูลนิธิสามารถแสดงบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนทางภาคเหนือของไทย

มูลนิธิจัดตั้งขึ้นมาภายใต้การเสนอแนะของสถานกงสุลจีนประจำเชียงใหม่ นาย หม่า เจี้ยนโปซึ่งเป็นนายกสามาคมรวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียวกันทางภาคเหนือของไทยรับตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิฯชุดแรก มูลนิธิฯมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนจีนทางภาคเหนือที่มีความยากลำบาก เพื่อส่งเสริมการสร้างความสนิทสนมทางใจระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาภาษาจีนทางภาคเหนือมีการพัฒนาอย่างรอบด้าน

Suggest To A Friend:   
Print