Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > กิจกรรมท่านเอกอัครราชทูต
ฯพณฯ หลูย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานฉลองประจำปี2561ของสมาคมครูจีน(ประเทศไทย) และพิธีมอบรางวัลครูสอนภาษาจีนในประเทศไทยครั้งที่ 5
驻泰国使馆
2018/05/31

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 27 พฤษภาคม ฯพณฯ หลูย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานฉลองประจำปี2561ของสมาคมครูจีน(ประเทศไทย) และพิธีมอบรางวัลครูสอนภาษาจีนในประเทศไทยครั้งที่ 5


ฯพณฯ หลูย์ เจี้ยน ได้แสดงความขอบคุณและความเคารพอย่างยิ่ง ต่อคุณครูผู้ทุ่มเทในการสอนภาษาจีนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน และต่อผู้สนับสนุนในด้านการศึกษาภาษาจีน ทั้งยังได้แสดงความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อคุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ฯพณฯ หลูย์ เจี้ยน กล่าวว่า เมื่อปี 2557 นั้นนายกสมาคมครูจีน(แห่งประเทศไทย) ดร.วิชิต ลอลือเลิศ ได้จัดตั้ง “รางวัลครูสอนภาษาจีน”ขึ้นโดยเฉพาะ จนมาถึงปีนี้ได้จัดติดต่อกันมาเป็นครั้งที่ 5 แล้ว โดยได้รับการตอบรับและชื่นชมเป็นอย่างดีจากชาวไทยเชื้อสายจีนในแวดวงต่างๆอย่างกว้างขวาง สิ่งนี้คือเครื่องยืนยันและกำลังใจต่อครูผู้ทุ่มเทเรื่องการสอนภาษาจีนมาเป็นเวลายาวนานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย และยังเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ครูรุ่นใหม่อีกด้วย

เมื่อเวทีความร่วมมือไทย-จีนในทุกๆภาคส่วนได้ก้าวขึ้นไปอีกขั้น ความต้องการผู้รู้ทั้งภาษาจีนและไทยนั้นนับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูชาวไทยผู้สอนภาษาจีน ครูอาสาสมัครชาวจีนไม่เพียงแต่จะสอนภาษาจีนให้ได้ดีเท่านั้น ยังจะสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมจีนที่ยิ่งใหญ่และลึกซึ้งได้อีกด้วย เพื่อให้เด็กทั้งหลายเข้าใจได้มากขึ้นและถ่องแท้ยิ่งขึ้นต่อวัฒนธรรมจีน ให้มีความชื่นชอบในวัฒนธรรมจีน และได้รับประโยชน์ในตัว เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ ดังคำว่า “จีนไทยพี่น้องกัน” ให้สนิทยิ่งกว่าพี่น้องกัน

 ในงาน ดร.วิชิต ลอลือเลิศ นายกสมาคมครูจีน(ประเทศไทย) ดร.สุธี มีนชัยนันท์ นายกกิติมาศักดิ์สมาคมครูจีน(ประเทศไทย) นายยรรยง ปฐมศักดิ์รองประธานหอการค้าไทย-จีนได้เข้าร่วมงานและขึ้นกล่าวปราศรัย

Suggest To A Friend:   
Print