Home > Rolling News Report
ฯพณฯ Lyu Jian เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเรียกร้องให้ฝ่ายไทยดำเนินการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือชาวจีนประสบอุบัติเหตุเรือท่องเที่ยวพลิกคว่ำที่จังหวัดภูเก็ตอย่างรอบคอบและเร่งด่วน
2018/07/06

ช่วงเช้าของวันที่ 6 กรกฎาคม ฯพณฯ Lyu Jian เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยสายด่วนถึงดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีของไทย โดยเรียกร้องให้ฝ่ายไทยเร่งดำเนินการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือชาวจีนประสบอุบัติเหตุเรือท่องเที่ยวพลิกคว่ำที่จังหวัดภูเก็ตอย่างรอบคอบ

เอกอัครราชทูต Lyu Jian กล่าวว่า รัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างสูงกับอุบัติเหตุเรือพลิกคว่ำในจังหวัดภูเก็ต ที่เกิดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา ตอนนี้ภารกิจเร่งด่วนที่สุดก็คือการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหาย ขอให้ฝ่ายไทยเร่งทำงานแข่งกับเวลาและรีบระดมกองกำลังทั้งหมดเพื่อค้นหาและกู้ภัยพลเมืองจีนที่สูญหายอย่างสุดความสามารถ รวมทั้งดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ได้รับความช่วยเหลือ รักษาเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ และดูแลครอบครัวผู้ประสบอุบติเหตุทั้งหมดเป็นอย่างดี หวังว่าฝ่ายไทยจะเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และแจ้งให้ฝ่ายจีนทราบถึงความคืบหน้าของการค้นหาและกู้ภัยอย่างทันท่วงที ขอให้รองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับฝ่ายจีนและร่วมกันจัดการเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างดี

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างสูงกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ ได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลท้องถิ่นรีบดำเนินการค้นหาช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยและครอบครัวอย่างเต็มที่ พร้อมยืนยันให้ความร่วมมือและประสานงานกับฝ่ายจีนอย่างใกล้ชิด

Suggest To A Friend:   
Print