Home > Rolling News Report
เอกอัครราชทูต Lyu Jian และคณะทำงานร่วมของรัฐบาลจีนเดินทางเยี่ยมผู้ประสบเหตุเรือนักท่องเที่ยวพลิกคว่ำจังหวัดภูเก็ตและญาติครอบครัว
2018/07/07

เช้าตรู่ของวันที่ 7 กรกฎาคม เอกอัครราชทูต Lyu Jian และหัวหน้าคณะทำงานร่วมของรัฐบาลจีน นาย Chen Xiongfeng รองอธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศจีน และนาย Zhou haicheng กงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดสงขลาเดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบเหตุเรือนักท่องเที่ยวพลิกคว่ำและญาติครอบครัว เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลภูเก็ต

เอกอัครราชทูต Lyu Jian และคณะได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพร่างกายของผู้บาดเจ็บและเพื่อนร่วมเดินทาง กล่าวว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงรวมถึงผู้ใหญ่หลายท่านของรัฐบาลจีนได้ติดตามและห่วงใยความปลอดภัยและการรักษาเยียวยาของผู้ประสบเหตุทุกคนเป็นอย่างมาก ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงและนายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียงได้สั่งการกับเราเป็นพิเศษมาว่าต้องพยายามอย่างเต็มที่ในการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เยียวยารักษาผู้บาดเจ็บและติดตามผลการดำเนินงานในระยะข้างหน้า ลมและฝนไร้ความเมตตาปรานี แต่พี่น้องชาวจีนอย่างเรายังคงคอยช่วยเหลือและรักกันอยู่เสมอ ขอให้มั่นใจได้ว่าพรรคและมาตุภูมิคือการสนับสนุนที่แข็งแกร่งมากที่สุดของทุกคน พวกเราจะพยายามรักษาและปกป้องสิทธิอันชอบธรรมที่ทุกคนพึงมี ปัจจุบันทางการไทยได้ส่งกองกำลังทางทะเล ทางบกและทางอากาศเข้าไปค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแล้ว และให้ความสำคัญกับการรักษาเยียวยาผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างยิ่ง หวังว่าทุกคนจะสามารถทำใจและฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวแสดงความขอบคุณที่คณะทำงานร่วมเดินทางมาดูแลเพื่อนร่วมมาตุภูมิด้วยกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุด ยังมีการสนับสนุนที่แข็งเเกร่งจากสถานทูตจีนและสถานกงสุลใหญ่จีน หวังว่าภายใต้คำชี้แนะและความช่ายเหลือของสถานทูตจีนทุกคนสามารถรักษาและปกป้องสิทธิอันชอบธรรมที่ทุกคนพึงมีได้

Suggest To A Friend:   
Print