Home > ข่าวสารสถานทูต
เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนให้สัมภาษณ์กับสื่อในพิธีเริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟไทย - จีน
2017/12/22

  วันที่ 21 เดือนธันวาคม พิธีเริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟไทย – จีนได้จัดขึ้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนร่วมงานและให้สัมภาษณ์กับสื่อทั้งไทยและจีน

  ท่านเอกอัครราชทูตหลู่ย์กล่าวว่า โครงการรถไฟไทย-จีนได้เริ่มก่อสร้างอย่างเป็นทางการแล้ว ความร่วมมือในทางปฏิบัติได้ประสบความคืบหน้าอย่างสำคัญ ซึ่งเป็นผลสำเร็จอันสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางระหว่างจีน-ไทย และการผลักดันการเชื่อมโยงในภูมิภาคนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนส่งสาส์นแสดงความยินดีเป็นการเฉพาะและพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยได้เข้าร่วมพิธีด้วยตนเองซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญอย่างสูงของผู้นำทั้งสองประเทศต่อโครงการรถไฟไทย – จีนและความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

  รถไฟ จีน-ไทยเป็นสายรถไฟสายแรกของไทยที่ใช้เทคโนโลยีมาตรฐานที่ทันสมัยของจีนหลังจากโครงการสร้างเสร็จตอนเหนือของโครงการจะเชื่อมโยงรถไฟจีน-ลาวและมณฑลยูนนานของจีนตอนใต้เชื่อมโยงกับมาเลเซียและสิงคโปร์ กลายเป็นเส้นทางเหนือใต้ที่สำคัญเส้นหนึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงกันในภูมิภาคและเป็นประโยชน์ต่อการสำรวจในการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนนิคมอุตสาหกรรม ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคโดยใช้ความได้เปรียบของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งทำให้พื้นที่ที่ด้อยพัฒนาได้ประโยชน์จากขบวนเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างรวดเร็วของภูมิภาค การขุดค้นและการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่ไม่สมดุลของพื้นที่และสร้างความเจริญรุ่งเรืองโดยรวม

  ท่านเอกอัครราชทูตหลู่ย์กล่าวอีกว่า พิธีเริ่มก่อสร้างในวันนี้เพียงเป็นก้าวเล็กๆในกระบวนการความร่วมมือทางรถไฟไทย-จีน เพราะในอนาคตยังมีงานที่ต้องจัดทำมากมายแต่ในขณะเดียวกันถือได้ว่าเป็นก้าวใหญ่หนึ่งก้าว ทั้งสองฝ่ายจะเพิ่มพูนความไว้เนื้อเชื่อใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยความร่วมมือในช่วงแรกและจะผลักดันการวางพื้นฐานที่สำคัญสำหรับความร่วมมือที่รวดเร็วมากขึ้นและดียิ่งขึ้นในก้าวต่อไป โครงการรถไฟไทย – จีนถือเป็นโครงการแรกของความร่วมมือทางด้านรถไฟอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาด้านเทคนิคได้ระหว่างการดำเนินการ แต่ทั้งสองฝ่ายได้ตั้งหลักในความต้องการของการพัฒนาและผลประโยชน์ที่ร่วมกัน ให้โครงการเป็นโครงการต้นแบบของความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสองประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจแน่วแน่และท่าทีที่หนักแน่น ด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสื่อสานอย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยความร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการเอาชนะความยากลำบาก

  ท่านเอกอัครราชทูตหลู่ย์เน้นว่า ขอเพียงแต่ทั้งสองฝ่ายใช้ความพยายามร่วมกัน โครงการรถไฟไทย – จีนย่อมเป็นโครงการที่เกิดผลประโยชน์ต่อคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นหลังต่อไป ด้วยการส่งเสริมโครงการรถไฟไทย – จีนและความร่วมมือในทางปฏิบัติของทั้งสองฝ่ายในทุกๆ ด้านอย่างลงลึกและต่อเนื่อง ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างจีนและไทยจะพัฒนาก้าวหน้าไปอีกก้าวหนึ่ง

Suggest To A Friend:   
Print