Home > ข่าวสารประเทศจีน
ฯพณฯ สี จิ้นผิงพูดคุยทางโทรศัพท์กับฯพณฯ อังตอนียู กูแตรึช เลขาธิการสหประชาชาติ
2020/03/16

ช่วงค่ำของวันที่ 12 มีนาคม ฯพณฯสี จิ้นผิง ประธานาธิบดของจีนได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับฯพณฯ อังตอนียู กูแตรึช เลขาธิการสหประชาชาติตามที่ได้นัดหมายกันไว้

ฯพณฯสี จิ้นผิงกล่าวว่า หลังจากความพยายามอย่างหนัก ทำให้สถานการณ์การควบคุมและป้องกันโรคระบาดในจีนเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ภาคการผลิตและครัวเรือนฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว ในขั้นต่อไป จีนจะยังคงเข้มงวดในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอย่างไม่ย่อหย่อน ในขณะเดียวกันก็ผลักดันงานต่าง ๆ ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ข้าพเจ้ามั่นใจว่าชาวจีนจะสามารถเอาชนะโรคระบาดนี้และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างแน่นอน

ฯพณฯ สี จิ้นผิงกล่าวว่าความพยายามอย่างหนักของชาวจีนได้ช่วยรักษาเวลาอันมีค่าและมีส่วนสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในประเทศต่างๆทั่วโลก ในช่วงเวลานี้ เกิดการแพร่ระบาดของโรคในหลายประเทศ และสถานการณ์กำลังเป็นที่น่ากังวล ฝ่ายจีนยินดีแบ่งปันประสบการณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคกับประเทศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งพร้อมทำการวิจัยและพัฒนายาและวัคซีนร่วมกัน ซึ่งขณะนี้จีนกำลังให้ความช่วยเหลือประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคเท่าที่ทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาที่มีระบบสาธารณสุขค่อนข้างอ่อนแอเพื่อป้องกันและรับมือกับโรคระบาด ประเทศจีนยังได้ประกาศจะบริจาคเงิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับ WHO เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ WHO ในการต่อสู้กับโรคระบาดในนานาประเทศ

ฯพณฯ สี จิ้นผิงได้เน้นย้ำว่า การระบาดของโรคโควิด19เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่ามวลมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมอนาคตเดียวกัน ในยุคเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ การระบาดของโรคโควิด19 คงไม่ใช่เหตุการณ์วิกฤติหนักครั้งสุดท้าย ปัญหาด้านความปลอดภัยแบบเดิมและแบบใหม่จะยังคงนำมาซึ่งบททดสอบใหม่ๆ ประชาคมระหว่างประเทศจึงควรสร้างความตระหนักในการร่วมอนาคตของมนุษยชาติ โดยต้องดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันรับมือกับความเสี่ยงและความท้าทายในอนาคต และสร้างชุมชนโลกที่น่าอยู่ด้วยกัน ปีนี้จะครบรอบ 75 ปีของการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ เราขอเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ใช้โอกาสนี้ยึดแนวทางพหุภาคี เสริมสร้างและพัฒนาระบบการจัดการทั่วโลกโดยมีสหประชาชาติเป็นแกนหลัก และฝ่ายจีนจะสนับสนุนการดำเนินงานของสหประชาชาติอย่างต่อเนื่อง

ฯพณฯ อังตอนียู กูแตรึช กล่าวว่า ข้าพเจ้าเชื่อว่าด้วยการตัดสินใจที่มุ่งมั่นและความแข็งแกร่งอย่างมากไม่เพียงแต่จะทำให้จีนสามารถเอาชนะโรคระบาดในไม่ช้า แต่ยังจะฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อชาวจีน แต่ยังเป็นคุณูปการสำคัญต่อโลก สหประชาชาติขอขอบคุณจีนที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากในการต่อสู้กับโรคระบาด ชื่นชมการแบ่งปันประสบการณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของจีน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือที่มีคุณค่าเช่นเวชภัณฑ์และวัคซีนกับประเทศกำลังพัฒนา การสนับสนุนของจีนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความร่วมมือพหุภาคี สหประชาชาติหวังว่าจะกระชับความร่วมมือกับจีนในด้านต่าง ๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป และหวังว่าจีนจะมีบทบาทนำที่สำคัญในกิจการระหว่างประเทศ

Suggest To A Friend:   
Print