Home > ความสัมพันธ์จีน-ไทย
สุนทรพจน์ในงานสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยกับสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนโพ้นทะเลร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งการปฏิรูปและเปิดประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน
2018/12/23

คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีนที่เคารพ

ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยที่เคารพ

ท่านรองประธาน อุปนายกและผู้นำสมาคมฯที่เคารพทุกท่าน

สภาพสตรี สภาพบุรุษ เพื่อนมิตรทั้งหลาย

สวัสดีทุกท่าน

วันนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เชิญท่านผู้นำสมาคมฯทั้งหลายมาที่สถานทูตจีน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนและร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งการปฏิรูปและเปิดประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกันทำความเข้าใจสำหรับเนื้อหาสำคัญของสุนทรพจน์ที่ฯพณฯประธานาธิบดี สี จิ้นผิงได้กล่าวในการประชุมใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองฯ ร่วมกันทบทวนกระบวนการการพัฒนาด้วยกันสำหรับชาวจีนโพ้นทะเล ชาวเชื้อสายจีนที่อยู่ในต่างประเทศ กับการสร้างสรรค์ความทันสมัยสังคมนิยมประเทศจีน ร่วมกันมองไปข้างหน้าเพื่อให้มองเห็นอนาคตที่สวยงามของการสร้างสิ่งอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนในยุคใหม่

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมาเราได้จัดการประชุมใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 40 แห่งการปฏิรูปและเปิดประเทศที่กรุงปักกิ่งอย่างยิ่งใหญ่ ฯพณฯ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงได้กล่าวสุนทรพจน์ โดยเน้นย้ำว่าการปฏิรูปและเปิดประเทศเป็นการตื่นตัวครั้งยิ่งใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติการพัฒนาของประชาชนจีนและประชาชาติจีน เป็นหนึ่งในสามก้าวครั้งสำคัญสู่การฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนในประวัติศาสตร์ยุคใกล้เป็นต้นมาท่านได้สรุปผลสำเร็จและประสบการณ์ทรงคุณค่าที่พรรคฯและประเทศได้รับมาในช่วงเวลา 40 ปี ชื่นชมคุณูปการที่พี่น้องชาวจีนที่อยู่ในหรือนอกประเทศได้สร้างให้กับกิจการปฏิรูปและเปิดประเทศ และประกาศความมั่นใจและความตั้งใจอย่างหนักแน่นว่าการปฏิรูปและเปิดประเทศมีแต่คำว่ากำลังดำเนินการอยู่ ไม่มีคำว่าดำเนินการเสร็จแล้วและการปฏิรูปและเปิดประเทศจะดำเนินการตลอดไป ได้วางแผนขยายการปฏิรูปและการเปิดประเทศในเชิงกว้างรอบด้านอย่างแน่วแน่ โดยเรียกร้องให้ยึดมั่นในเจตนารมณ์แรกเริ่ม จดจำภารกิจอย่างเหนียวแน่นเพื่อดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศให้ถึงที่สุด

ทิศทางกำหนดอนาคต เส้นทางกำหนดชะตากรรม สุนทรพจน์ของ ฯพณฯประธานาธิบดี สี จิ้นผิงในในครั้งนี้ มีคุณค่าอย่างยิ่งทั้งในทฤษฏีและการปฏิบัติ มีนัยสำคัญในปัจจุบันและอนาคตสำหรับสร้างขวัญกำลังใจให้ลูกหลานชนชาติจีนทั้งปวงผลักดันการปฏิรูปและเปิดประเทศต่อไปในยุคใหม่ เพื่อบรรลุเป้าหมาย 100 ปีสองวาระ และทำให้ความฝันของที่จะฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนกลายเป็นความจริง

สิ่งที่ทำให้พวกเราตื้นตันใจก็คือ ในสุนทรพจน์ของ ฯพณฯประธานาธิบดี สี จิ้นผิงได้ชื่นชมคุณูปการที่ชาวจีนโพ้นทะเลและชาวเชื้อสายจีนที่อยู่ในต่างประเทศได้ทำไว้ โดยกล่าวว่า “ขอส่งความปรารถนาดียังชาวเชื้อสายจีนที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งได้ทุ่มเทกำลังต่อการปฏิรูปเปิดประเทศและสร้างสรรค์ความทันสมัยของจีน” การประชุมเฉลิมฉลองฯครั้งนี้ก็ได้เชิญตัวแทนชาวเชื้อสายจีนที่อยู่ในต่างประเทศและครอบครัวที่กลับมาพำนักในจีนเข้าร่วมด้วย ซึ่งรวมทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน ในนามของสถานเอกอัครราชทูตจีน ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณท่านผู้นำสมาคมฯ ทุกท่านด้วยความจริงใจอย่างยิ่ง และผ่านไปยังชาวจีนโพ้นทะเลและชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหลาย ที่เอาใจใส่ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการปฏิรูปและเปิดประเทศ ตลอดจนการสร้างสรรค์ความทันสมัยของประเทศจีน

ท่านผู้นำสมาคมฯ เพื่อนมิตรทั้งหลาย

วันที่ 18 เดือนธันวาคม ปีค.ศ. 1978 ประเทศจีนได้เริ่มกระบวนการยิ่งใหญ่ในการดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศโดยยึดเอาการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 3 ของสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 11 เป็นสัญลักษณ์ ตั้งแต่สมัชชา 18 ฯเป็นต้นมา ด้วยความกล้าหาญทางการเมืองและความรับผิดชอบที่แรงกล้าคณะกรรมการกลางของพรรคฯโดยมี ฯพณฯ สี จิ้นผิงเป็นแกนนำได้ผลักดันสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีนเข้าสู่ยุคใหม่ และได้เปิดหน้าประวัติศาสตร์แห่งการปฏิรูปและเปิดประเทศใหม่ ปัจจุบัน ประเทศจีนกลายเป็นเขตเศรษฐกิจอันดับที่ 2 ของโลก เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมการผลิตใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก เป็นประเทศที่มีการค้าสินต้าต่างประเทศมากที่สุด เป็นประเทศที่มีเงินตราสำรองมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ประชากร 700 กว่าล้านคนหลุดพ้นจากความยากจน อัตราส่วนที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกมากกว่าร้อยละ 30 ด้วยความพยายามฟันฝ่าต่อสู้ใน 40 ปีที่ผ่านมา ประชาชาติจีนได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากการยืนขึ้นพึ่งพาตนเองมาเป็นร่ำรวยขึ้น จนถึงเข้มแข็งขึ้น สังคมนิยมที่เป็นเอกลักษณ์ได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากการก่อร่างสร้างตัวเป็นระบบที่สมบูรณ์ ประชาชนชาวจีนพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากกินอิ่ม อยู่อุ่น เป็นอยู่ดีมีสุข

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงเคยกล่าวว่า “การปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นั้นแยกไม่ออกจากผลงานของชาวจีนโพ้นทะเลและชาวเชื้อสายจีนที่อยู่ในต่างประเทศทั้งหลาย” สำหรับการปฏิรูปและเปิดประเทศ ชาวจีนโพ้นทะเลและชาวเชื้อสายจีนที่อยู่ในต่างประเทศเป็นสักขีพยาน และก็เป็นผู้มีส่วนร่วม เป็นผู้ได้รับประโยชน์ก็เป็นผู้สร้างคุณูปการ ท่านทั้งหลายได้แสดงบทบาทสำคัญที่มิอาจทดแทนได้ในการสร้างสรรค์ความทันสมัยของประเทศจีน

ประการแรก ชาวจีนโพ้นทะเลและชาวเชื้อสายจีนที่อยู่ในต่างประเทศเป็นผู้นำร่องที่ไปลงทุนและพัฒนากิจการที่จีน ในช่วงแรกๆของการปฏิรูปและเปิดประเทศ ท่านทั้งหหลายตอบรับนโยบาย เป็นผู้ริเริ่มไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจีน ซึ่งเป็นการเปิดฉากที่จีนเปิดประเทศและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ในปี ค.ศ.1979 บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของชาวไทยเชื้อสายจีนได้ไปลงทุนในประเทศจีน และเป็นบริษัททุนชาติแห่งแรกที่ไปลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่ ได้แสดงบทบาทที่เป็นแบบอย่างที่ดี ตามสถิติ ระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมาการลงทุนจากนักธุรกิจชาวเชื้อสายจีนที่อยู่ในต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 60 ของการลงทุนต่างประเทศทั้งหมด จำนวนบริษัทที่ชาวเชื้อสายจีนที่อยู่ในต่างประเทศมาลงทุนคิดเป็นร้อยละ 70 ของจำนวนบริษัทต่างประเทศทั้งหมด เงินทุน เทคโนโลยี ประสบการณ์การบริหารจัดการที่ชาวเชื้อสายจีนที่อยู่ในต่างประเทศนำเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของประเทศจีน

ประการที่สอง ชาวจีนโพ้นทะเลและชาวเชื้อสายจีนที่อยู่ในต่างประเทศเป็นสายสัมพันธ์ที่สำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศจีนกับต่างประเทศ ท่านทั้งหลายเป็นผู้แนะนำและผู้นำแนวความคิดและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าไปในประเทศจีน ตามสถิติ บุคลากรที่มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่จีนได้เชิญเข้ามานั้น ร้อยละ 90 ถึง 95 เป็นชาวจีนโพ้นทะเลและชาวเชื้อสายจีนที่อยู่ในต่างประเทศขณะเดียวกัน ชาวจีนโพ้นทะเลและชาวเชื้อสายจีนที่อยู่ในต่างประเทศได้ทุ่มเทในการเผยแพร่วัฒนธรรมจีน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความเข้าใจระหว่างประชาชน เพิ่มแรงดึงดูดใจสำหรับวัฒนธรรมจีนในต่างประเทศ ทำหน้าที่เป็น soft power ในกระบวนการปฏิรูปและเปิดประเทศ กระแสนิยมในการเรียนรู้ภาษาจีนในสังคมไทยส่วนหนึ่งก็มาจากท่านทั้งหลาย ณ ที่นี้ที่ได้ทุ่มเทกำลังในการเผยแพร่การเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา

ประการที่สาม ชาวจีนโพ้นทะเลและชาวเชื้อสายจีนที่อยู่ในต่างประเทศเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมกิจการสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลของประเทศจีนตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ท่านทั้งหลายได้ตอบแทนบ้านเกิดภูมิลำเนาและได้ตอบแทนสังคมด้วยผ่านช่องทางต่างๆ หลากหลายรูปแบบ ตามสถิติไม่เป็นทางการชาวจีนโพ้นทะเลและชาวเชื้อสายจีนที่อยู่ในต่างประเทศและพี่น้องร่วมชาติในฮ่องกงมาเก๊า ได้บริจาคสิ่งของและทรัพย์สินให้กับกิจการสาธารณประโยชน์ผ่านหน่วยงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลระดับต่างๆมากกว่า 1 แสนล้านหยวน หลังจากเกิดแผ่นดินไหวที่เวิ่นชวนเมื่อปี ค.ศ.2008 ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนโพ้นทะเลที่อยู่ในประเทศไทยได้ส่งกำลังทรัพย์ในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งภายในหนึ่งสัปดาห์ เงินบริจาคจากสมาคมฯและส่วนบุคคลมากกว่า 45 ล้านบาท ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงสัมพันธไมตรีของลูกหลานจีนในต่างประเทศที่มีต่อประเทศจีน

ประการที่สี่ชาวจีนโพ้นทะเลและชาวเชื้อสายจีนที่อยู่ในต่างประเทศเป็นกำลังสำคัญในการพิทิกษ์ความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศจีน ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ท่านทั้งหลายยืนหยัดในหลักการความถูกต้องของชนชาติ พิทักษ์เอกราชและความสมบูรณ์ของแผ่นดินจีน ได้จัดตั้งองค์กรต่อต้านการแบ่งแยกดินแดน องค์กรส่งเสริมการรวมประเทศจีนเป็นหนึ่งเดียวมากกว่า 200 องค์กร ได้จัดประชุมเพื่อต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนและส่งเสริมการรวมประเทศจีนเป็นหนึ่งเดียวระดับโลก 18 ครั้ง ระดับภูมิภาคมากกว่า 30 ครั้ง ในปีค.ศ. 2004 และ ปีค.ศ.2016 ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนโพ้นทะเลที่อยู่ในประเทศไทยได้จัดการประชุมต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนและส่งเสริมการรวมประเทศจีนเป็นหนี่งเดียวระดับโลก 2 ครั้ง ซึ่งเป็นเสียงสำคัญในการต่อต้าน “การลงประชามติเพื่อแบ่งแยกดินดินของไต้หวัน” และยืนหยัด “ข้อเห็นพ้องกันปี 1992” และจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบต่อต้านการแบ่งแยกดินแดน ซึ่งส่งผลให้หยุดการกระทำของกลุ่มต่างๆที่มีเจตนาจะแยกไต้หวันออกจากประเทศจีนอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเทศเจริญ ชาวเชื้อสายจีนที่อยู่ในต่างประเทศก็เจริญไปด้วยในระยะเวลา 40 ปีแห่งการปฏิรูปและเปิดประเทศ ชาวจีนโพ้นทะเลและชาวเชื้อสายจีนที่อยู่ในต่างประเทศมีส่วนสำคัญในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ขณะเดียวกันก็ได้รับกำลังจากความเจริญรุ่งเรืองของประเทศจีน ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้นอย่างเป็นลำดับ ปัจจุบันนี้ จีนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่หนึ่งของไทยติดต่อกันมา5 ปี การลงทุนของจีนในไทยก้าวกระโดดมาเป็นอันดับ 2ในการลงทุนจากต่างชาติ นักท่องเที่ยวจีนมาท่องเที่ยวไทยเพิ่งทะลุ 10 ล้านคนในวันที่ 19 ที่ผ่านมา ผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารที่ใกล้แม่น้ำย่อมมีโอกาสได้ตักน้ำก่อนใคร ดังนั้น การติดต่อไปมาหาสู่ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนและไทยทวีความสนิทสนมมากยิ่งขึ้น ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนโพ้นทะเลที่อยู่ในประเทศไทยก็สามารถได้รับประโยชน์ก่อนคนอื่น ได้รับผลประโยชน์โดยตรงและได้รับผลประโยชน์มากกว่าคนอื่น ท่านทั้งหลาย ณ ที่นี้ หลายท่านมีลงทุนในประเทศจีน หรือมีการติดต่อการค้ากับจีน เชื่อว่าสามารถเข้าใจข้อนี้อย่างดีประเทศจีนที่กำลังร่ำรวยและเข้มแข็งขึ้นนั้นจะเป็นโล่แก่งที่คุ้มกันสำหรับชาวจีนโพ้นทะเลและชาวเชื้อสายจีนที่อยู่ในต่างประเทศ

ท่านผู้นำสมาคมฯ เพื่อนมิตรทั้งหลาย

การที่การปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนประสบความสำเร็จ การที่ประเทศจีนใช้เวลาแค่หลายสิบปีก็สามารถบรรลุการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความทันสมัยซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วต้องใช้เวลาหลายร้อยปีนั้น เหตุผลที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ พรรคฯและประเทศของเราสามารถเดินตามกระแสประวัติศาสตร์ สามารถปรับตัว สรุปและวิเคราะห์ จนกลายเป็นแนวความคิดหลักที่ต้องยึดถือในระยะยาวและเป็นแนวทางในการกำกับการทำงาน ในสุนทรพจน์ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้เสนอหลักการ “9 ประการที่ต้องยืนหยัด” ซึ่งมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีนในยุคใหม่ ในการนี้มีลักษณะเด่น 3 ข้อถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของ “9 ประการที่ต้องยืนหยัด” สามารถใช้เป็นแนวทางที่เข้าใจ เข้าถึง และปฏิบัติตามเนื้อหาสำคัญของสุนทรพจน์ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

ข้อที่หนึ่งยึดมั่นในความเป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและสร้างความสามัคคีอย่างต่อเนื่อง การที่ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญ่ มีประชากรจำนวนมากมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลและมีการพัฒนาที่ไม่สมดุลจะสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้ามาได้อย่างตอเนื่องสาเหตุพื้นฐานที่สุดคือการมีผู้นำที่เข้มแข็งอย่างพรรคคอมมิวนิสต์จีน ช่วงเวลา40 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ความยากลำบากและความท้าทายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเรายึดมั่นในความเป็นผู้นำแบบรวมศูนย์กลางของพรรคฯ ทำให้ประเทศจีนสามารถพัฒนาถึงขั้นเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่เปิดศักราชใหม่แห่งการปฏิรูป ย่างก้าวสู่ความยิ่งใหญ่และรุ่งเรื่องสามารถปฏิบัติตามแผนการพัฒนาฉบับเดียวโดยตลอดจนสามารถบรรลุการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในขณะที่การปฏิรูปกำลังดำเนินต่อไปประเทศจีนจำเป็นต้องรวมพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อสร้างความอัศจรรย์ด้วยความสามัคคี เคียงข้างคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การนำของ ฯพณฯ สี จิ้นผิง โดยทุกคนต้องคิดเหมือนกัน ทำเหมือนกันภายในความฝันการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่แห่งประชาชาติจีน

ข้อที่สอง ยึดมั่นในการปลดปล่อยความคิดและสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง การปฏิรูปและการเปิดประเทศเป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดชะตากรรมของจีนในปัจจุบัน ถือเป็นการปฏิวัติครั้งที่สองของจีนหัวใจสำคัญในการ“ปฏิวัติ” ครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในเรื่องการพัฒนาของคนจีน เปิดวิสัยทัศน์ของคนจีนที่มีต่อโลก กระตุ้นพลังอันไม่มีวันสิ้นสุดของเศรษฐกิจและสังคมจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการประชุมสมัชชา18 เป็นต้นมา คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้นำพาสมาชิกพรรคและประชาชนทุกชนชาติในการตรวจสอบสถานการณ์ใหม่ๆทั้งในและต่างประเทศ ได้ร่วมกันสรุปประสบการณ์ในอดีตและมองไปสู่อนาคต เพื่อหาคำตอบในเชิงลึกว่าภายใต้บริบทของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลไป ประเทศจีนควรยึดมั่นและพัฒนาสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีนแบบใด และควรรับมือกับโจทย์ใหญ่แห่งยุคสมัยนี้อย่างไร จนตกผลึกเป็นแนวคิดสี จิ้นผิงเกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีนในสมัยใหม่ และนี่ก็คือสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีนย่างก้าวสู่ยุคใหม่ ตามการปฏิรูปและการเปิดประเทศที่กำลังก้าวไปข้างหน้า เราต้องทำความเข้าใจแนวโน้มการพัฒนาทางประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรม ไม่หยุดอยู่กับที่ ไม่ลดละความพยายาม และต้องเป็นแนวหน้าของยุคสมัยอยู่เสมอ

ข้อที่สาม ยึดมั่นในหลักการรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ผสมผสานเข้ากับโลกอย่างต่อเนื่อง ตลอด40 ปีแห่งการปฏิรูปและเปิดประเทศ ประเทศจีนได้ยืนหยัดในการเปิดประเทศและพัฒนาประเทศ ได้ผสมผสานเข้ากับโลกอย่างต่อเนื่องโดยการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่ทางคุณค่านิยมของโลกโดยเฉพาะการริเริ่ม“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ตามเส้นทางรวมทั้งประเทศไทยได้ยึดมั่นในหลักการร่วมคิด ร่วมสร้าง และร่วมแบ่งปัน มีการเชื่อมโยงและหลอมรวมอย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบการเชื่อมโยงใหม่ๆ เมื่อไม่นานมานี้ ประเทศจีนได้ประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้านำเข้านานาชาติครั้งแรก ซึ่งก็เป็นงานแสดงสินค้านำเข้าขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นครั้งแรกของโลก สามารถดึงดูดบริษัท 3,600 กว่าแห่งจาก 172 ประเทศ ภูมิภาคหรือองกรณ์ระหว่างประเทศเข้าร่วมแสดงสินค้ามีผู้เข้าชมงานทั้งชาวจีนและต่างชาติกว่า4 แสนรายเพื่อเจรจาซื้อขายสินค้า การที่จัดงานครั้งนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศจีนสนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า และการเปิดตลาดให้ต่างชาตินั้น เป็นการตัดสินใจของจีนเอง และเป็นการตัดสินใจที่ไม่มีทางเปลี่ยนแปลง จากการปฏิรูปและการเปิดประเทศที่กำลังก้าวไปข้างหน้า ประเทศจีนจะชูธงแห่งสันติภาพการพัฒนา การผสานความร่วมมือ และการร่วมรับประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และจะพยายามปกป้องสันติภาพของโลก ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันและส่งเสริมการสร้างประชาคมมนุษย์ที่มีชะตากรรมร่วมกัน

ท่านผู้นำสมาครฯ เพื่อนมิตรทั้งหลาย

การปฏิรูปและเปิดประเทศได้ดำเนินมาไกลมากแต่ยังคงต้องก้าวต่อไปอีกดังเช่นที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้กล่าวย้ำไว้ว่า“ขณะนี้ เราเหมือนอยู่ในเรือที่เคลื่อนผ่านน่านน้ำที่มีคลื่นสูง เหมือนคนที่ปีนขึ้นมาถึงช่วงที่สูงชันที่สุดของภูเขา ซึ่งจะเป็นก้าวที่ยากลำบากและอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าไม่เดินก็เท่ากับถอยหลัง และเราหยุดเดินไม่ได้” ปัจจุบัน เรายังคงเผชิญกับความท้าทายที่มีความเสี่ยงมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โลกทั้งโลกกำลังเผชิญกับทางเลือกที่สำคัญยิ่งระหว่างการเปิดหรือปิด การก้าวไปข้างหน้าหรือถอยกลับหลังอย่างไรก็ตาม จากความสำเร็จในการพัฒนาและประสบการณ์ที่มีคุณค่าในช่วง40 ปีที่ผ่านมาทำให้เราเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นว่าการปฏิรูปและการเปิดประเทศเป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดชะตากรรมของจีนในปัจจุบัน เป็นกุญแจสำคัญของการบรรลุเป้าหมาย“100 ปีสองวาระ”และเป็นกุญแจสำคัญของการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่แห่งประชาชาติจีนขณะเดียวกันก็เป็นเคล็ดลับสำคัญในการเอาชนะเอกภาคีนิยมและลัทธิอนุรักษ์แบบย้อนกลับในอนาคต ประเทศจีนไม่เพียงแต่จะไม่หยุดปฏิรูปและไม่ปิดประเทศ ยังจะยึดมั่นในเป้าหมายที่กำหนดไว้และจะเร่งฝีก้าวของการปฏิรูปและการเปิดเสรีเพิ่มมากขึ้น

ประเทศจีนจะยึดมั่นในการปฏิรูปโครงสร้างอุปทานเป็นหลัก เร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาคุณภาพขั้นสูง ปัจจุบัน แรงขับคลื่นหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนได้เปลี่ยนจากการค้าระหว่างประเทศไปสู่ความต้องการภายในประเทศการพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศลดลงจากระดับสูงสุดที่67% ในช่วงต้นศตวรรษนี้มาอยู่ที่33.6% ในขณะที่ความต้องการภายในประเทศเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยใน 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมีส่วนช่วย 78% ในการส่งเสริมให้เศรษฐกิจเติบโตสิ่งสำคัญของการส่งเสริมการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทานของประเทศจีนคือการปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มการเพิ่มกำลังการผลิตภายในประเทศและกำลังซื้อภายในที่เพิ่มมากขึ้น เร่งรัดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ความร่วมมือใหม่ และธุรกิจรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นการบ่มเพาะอุตสาหกรรมการผลิตระดับสูงและอุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่ในประเทศจีน คำว่า “ถุงเท้า 1,000 ล้านคู่แลกเครื่องบิน 1 ลำ” ได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว เรามีรถไฟความเร็วสูงชั้นหนึ่ง โทรศัพท์มือถือชั้นหนึ่ง การชำระเงินผ่านมือถือ และกำลังมุ่งหน้าสู่ปัญญาประดิษฐ์ มีการทดสอบเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ ซึ่งจะยกระดับเศรษฐกิจจีนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยแบรนด์“Made in China”อย่างต่อเนื่อง .

ประเทศจีนจะยึดมั่นในกลยุทธ์การพัฒนาที่ทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกัน จะพัฒนาเศรษฐกิจแบบเปิดและส่งเสริมการสร้าง“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” นับตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมา รัฐบาลจีนได้เปิดตัวมาตรการสำคัญๆ เช่นการลดข้อจำกัดในการเข้าถึงตลาดจีน ลดขั้นตอนในการลงทุนในจีนของทุนต่างชาติ และขยายการนำเข้าอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น และจะยืนหยัดทำงานร่วมกับประเทศต่างๆ ในการสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นระเบียบเรียบร้อยในปีหน้า จีนจะจัดการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”ครั้งที่2 และงานแสดงสินค้านำเข้านานาชาติครั้งที่ 2 รวมทั้งงานด้านการต่างประเทศอื่นๆ ที่แสดงถึงการเปิดกว้างของจีน ดังที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกล่าวกับทั่วโลกอย่างเคร่งขรึมว่า “ประตูที่เปิดกว้างของจีนจะไม่มีวันปิด มีแต่จะเปิดกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ”

ท่านผู้นำสมาคมฯ เพื่อนมิตรทั้งหลาย

การผลักดันการปฏิรูปและการเปิดเสรีในยุคใหม่ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นนั้น ชาวจีนโพ้นทะเลและชาวเชื้อสายจีนที่อยู่ในต่างประเทศมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชาวเชื้อสายจีนและชาวจีนโพ้นทะเลพำนักมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก ท่านผู้นำสมาคมฯที่นั่งอยู่ที่นี่ล้วนเป็นตัวแทนที่ยอดเยี่ยมในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย ทุกท่านสร้างหลักปักฐานในประเทศไทยเป็นเวลานานแล้วในขณะที่ธุรกิจของท่านก้าวหน้าไป ท่านยังได้บริการสังคมและตอบแทนบ้านเกิดด้วยการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และกิจการด้านความสัมพันธ์จีน-ไทยเนื่องในวาระที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นใหม่ของ40 ปีแห่งการปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีน ขาพเจ้าขอเสนอกับทุกท่านดังต่อไปนี้

ประการแรก ขอเป็นผู้สนับสนุนการปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีนอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง การปฏิรูปและเปิดประเทศนั้นมีแต่คำว่ากำลังดำเนินการ ไม่มีคำว่าดำเนินการเสร็จแล้ว เราจึงจำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นหวังว่าชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยจะอาศัยข้อได้เปรียบทางด้านเงินทุน เทคโนโลยี บุคลากรและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาของประเทศจีน มีส่วนร่วมกับการพัฒนา “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” สร้างนวัตกรรมการขับเคลื่อนใหม่ๆ และการพัฒนาชนบท รวมทั้งมีส่วนร่วมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระรอกใหม่ของประเทศจีน

ประการที่สอง ขอเป็นผู้ส่งเสริมมิตรภาพจีน-ไทยอย่างแข็งขันและต่อเนื่องจีนและไทยเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน ประชาชนของทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดดังคำกล่าวที่ว่า “จีน-ไทยครอบครัวเดียวกัน”ภายใต้ภูมิหลังใหญ่ของการปฏิรูปและการเปิดประเทศระรอกใหม่ของประเทศจีน ประเทศไทยได้ประกาศยุทธศาสตร์ Thailand4.0 และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งมีความสอดคล้องอย่างมากกับวัตถุประสงค์ของข้อริเริ่ม“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบเปิดมากยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์จีน-ไทยมีศักยภาพที่ดีและมีอนาคตอันสดใส จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยจะใช้ข้อได้เปรียบของตนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทยอย่างจริงจัง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับไทยและการเชื่อมหัวใจระหว่างประชาชนจีนและไทย ส่งเสริมวัฒนธรรมจีนและเผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับจีน เพื่อให้คำที่ว่า “จีน-ไทยครอบครัวเดียวกัน” ฝังรากเข้าในหัวใจของประชาชนทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้น

ประการที่สาม ขอเป็นผู้สนับสนุนการรวมประเทศจีนเป็นหนึ่งเดียวอย่างสันติด้วยความแข็งขันและต่อเนื่อง การบรรลุซึ่งการรวมประเทศอย่างสันติของประเทศมาตุภูมิเป็นแนวโน้มของประวัติศาสตร์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นความปรารถนาร่วมกันของลูกหลานชาวจีนทั้งในและต่างประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยจะมีจุดยืนที่มั่นคงในหลักการประเทศจีนเดียว ต่อต้านกลุ่มอำนาจแบ่งแยกไต้หวันออกจากประเทศจีน อาศัยข้อได้เปรียบด้านภูมิประเทศและความเป็นเครือญาติในการส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองฟากฝั่ง เสริมสร้างความตระหนักในเรื่อง“สองฟากฝั่งเป็นครอบครัวเดียวกัน”และ“ประชาคมจีน” เพิ่มความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประเด็นที่เกี่ยวกับไต้หวันและนำไปสู่การรวมประเทศจีนเป็นหนึ่งเดียวในที่สุด

ประการที่สี่ ขอเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงในด้านการส่งเสริมความปรองดองในหมู่สมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนโพ้นทะเลอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง ชาวจีนให้ความสำคัญกับเรื่องความสามัคคีในครอบครัวอย่างมาก โดยมีคำกล่าวว่า “เมื่อสมาชิกในครอบครัวมีความสามัคคีกลมเกลียว กิจการทุกอย่างก็จะไปได้ดี” ความสามัคคีและการพัฒนาของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนโพ้นทะเลท้ายที่สุดแล้วก็เพื่อให้ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนโพ้นทะเลที่อยู่ในประเทศไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยจะมีความสามัคคียิ่งๆขึ้น หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับคนท้องถิ่น ปรับตัวเข้าหากันได้ สร้างสรรค์นวัตกรรมและรักษาประโยชน์ร่วมกัน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีบทบาทด้านบวกต่อสังคม รวมพลังของกลุ่มชาติพันธุ์และสร้างความรุ่งเรืองในกิจการของตนต่อไป

ท่านผู้นำสมาคมฯ เพื่อนมิตรทั้งหลาย

บัดนี้ เรากำลังเข้าใกล้เป้าหมายในการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนชาวจีนโพ้นทะเลและชาวเชื้อสายจีนที่อยู่ในต่างประเทศทั้งหลายสามารถมีส่วนร่วมในเชิงลึกในการปฏิรูปครั้งใหม่ของจีนได้อย่างไม่จำกัด สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยยินดีร่วมมือกับทุกท่านเพื่อส่งเสริมธุรกิจของท่านให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นก้าวไปข้างหน้าเพื่อการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน สามัคคีและฟันฝ่าต่อสู้เพื่อบรรลุความฝันของประเทศจีนในการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน

อีกไม่กี่วันก็ถึงวันขึ้นปีใหม่2019 แล้ว ขาพเจ้าขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ประเทศจีนและประเทศไทยมีความราบรื่นตลอดปี ประชาชนอยู่ดีมีสุข และขออวยพรให้ทุกท่าน ณ ที่นี้ จงมีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ครอบครัวสุขสรรค์ และกิจการรุ่งเรืองขอบคุณครับ

Suggest To A Friend:   
Print