Home > ความสัมพันธ์จีน-ไทย
เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนเยี่ยมเยียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
2019/01/09

วันที่ 7 มกราคม 2019 เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนเยี่ยมเยียนโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเพื่อแสดงความขอบคุณและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้นักเรียน 13 คนที่ช่วยเหลือชาวจีนคนหนึ่ง นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.รัตติมา พานิชรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 2 และ นายอารีย์ วีระเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวรราม และดร.วิชิต ลอลือเลิศ ประธานสมาคมครูจีน(ประเทศไทย) ตัวแทนจากหน่วยงานอื่นและครู นักเรียนกว่า 1000 คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ซ่ง รั่วหยุน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา สถานทูตจีนประจำประเทศไทยร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

เอกอัครราชทูตหลู่ย์ได้กล่าวชื่นชมคุณธรรมอันดีงามที่ช่วยเหลือผู้อื่นของนักเรียน ให้กำลังแก่นักเรียนต้องใช้โอกาสที่ดีของยุคสมัยนี้ ตั้งใจเรียน ติดตามกิจการบ้านเมือง เป็นนักเรียนที่ดีที่มีความรู้คู่คุณธรรม เอกอัครราชทูตหลู่ย์ยังกล่าวว่าเราไม่สามารถสวนกระแสประวัติการพัฒนาของโลกปัจจุบัน การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและโครงการพื้นฐานได้เชื่อมมนุษย์มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น กลายเป็นประชาคมที่ร่วมอนาคต พวกเราควรเสริมสร้างความเข้มแข็งในการร่วมมือ รับมือกับความท้าทายที่เราเผชิญร่วมกัน เพื่อสร้างอนาคตที่สวยงาม ประเทศจีนและไทยเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงกัน ประชาชนทั้งสองประเทศมีความสนิทสนมดังครอบครัวเดียวกัน ศักยภาพความร่วมมือในสาขาต่างๆมีมาก อนาคตสดใส เอกอัครราชทูตให้กำลังใจนักเรียนเรียนภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรมจีน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสืบทอดมิตรไมตรีระหว่างจีนและไทยจากรุ่นสู่รุ่น

เอกอัครราชทูตหลู่ย์ ประกาศว่าจะตั้งเงินรางวัลเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน ส่งเสริม ให้นักเรียนไปเรียนที่จีน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตยังมอบหนังสือ ซีดีและตำราเรียนภาษาจีนให้กับโรงเรียน

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นายอารีย์ วีระเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวรรามกล่าวว่านักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนที่เรียนมาในการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือคนได้รับการชื่นชมจากเอกอัครราชทูตและบุคคลต่างจากสังคม พวกเขารู้สึกภาคภูมิใจในนักเรียน ฝ่ายไทยจะให้กำลังใจและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่น ในขณะเดียวกันตั้งใจเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามีความร่วมมือใกล้ชิดกับสถานทูตจีนในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน

เอกอัครราชทูตหลู่ย์ยังได้ชมการเรียนการสอนภาษาจีน ชมการแสดงของวงดุริยางค์ ของนักเรียน และพูดคุยกับนักเรียน เมื่อรับทราบว่านักเรียนรู้สึกว่าเรียนภาษาจีนยาก เอกอัครราชทูตใช้บทกวีของประธานเหมา เจ๋อตุง “ในโลกนี้ไม่มีอะไรยากเกิน ขอเพียงแต่เรากล้าไปพิชิต” ให้กำลังใจนักเรียนกล้าฟันฝ่าอุปสรรค พิชิตยอดแห่งความรู้และการดำรงชิวต

โรงเรียนวัดสุทธิวรรามก่อตั้งเมื่อปี 1911 เป็นโรงเรียนชายของรัฐ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ปี 2018 นักเรียน 13 คนพบชาวจีนคนหนึ่งคิดสั้นจะฆ่าตัวตาย นักเรียนใช้ภาษาจีนสนทนากับชาวจีนและช่วยเหลือชาวจีนคนนี้จนสำเร็จ ขณะนี้ ชาวจีนคนนี้ได้กลับประเทศอย่างปลอดภัยแล้ว

Suggest To A Friend:   
Print