Home > ความสัมพันธ์จีน-ไทย
หวัง อี้หารือเชิงยุทธศาสตร์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย
2019/02/17

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ฯพณฯหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศจีนได้เดินทางไปหารือเชิงยุทธศาสตร์กับฯพณฯดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยตามคำเชิญของท่านรัฐมนตรีดอน

หวัง อี้กล่าวว่า จีนไทยเป็นครอบครัวเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ เชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน ปีนี้ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน ทั้งสองฝ่ายควรเพิ่มพูนการประสานงาน เชิงกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด เสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ร่วมกันสร้างคุณปการให้กับสันติภาพ ความมั่นคง และการพัฒนาของภูมิภาค ฝ่ายจีนสนับสนุนในการสร้างประชาคมอาเซียน สนับสนุนไทยแสดง บทบาทที่เป็นประธานอาเซียนอย่างเต็มที่ โดยยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทย เพื่อให้ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เชื่อมต่อกับแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ส่งเสริมความเชื่อมโยงกันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาค จัดกิจกรรมสำหรับปีแห่งการแลกเปลี่ยนสื่อ มวลชนจีน–อาเซียนให้สำเร็จ ยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง รวมทั้งส่งเสริมให้ ความของสัมพันธ์จีน - อาเซียนและความร่วมมือเอเชียตะวันออกมีการพัฒนามากขึ้น

หวัง อี้กล่าวว่า หลายปีที่ผ่านมา โดยการชี้นำเชิงยุทธศาสตร์จากผู้นำทั้งสองประเทศ ประเทศจีนได้ เป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่หนึ่ง แหล่งนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุด และประเทศที่มีนักศึกษามาเรียนที่ประเทศไทย มากที่สุดติดต่อกันมาหลายปี ปีที่แล้ว ประชาชนของทั้งสองประเทศได้ไปมาหาสู่กันมากกว่า 10 ล้านคน รากฐานทางสังคมสำหรับสัมพันธไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศ แข็งแกร่งมั่นคงยิ่งขึ้น ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือ และร่วมมืออย่างดีในกิจการระหว่างประเทศและในภูมิภาค ฝ่ายจีนมีความพอใจในความสัมพันธ์จีน–ไทยใน ปัจจุบัน และยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทย เพื่อวางกรอบการแลกเปลี่ยนระดับสูงและความร่วมมือสำคัญๆ ผลักดันให้ความสัมพันธ์จีน-ไทยไปสู่ความสำเร็จใหม่ ฝ่ายจีนยินดีต้อนรับ ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ครั้งที่ 2 ที่ประเทศจีน หวังว่าจะใช้โอกาสนี้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือฉันมิตรระหว่างสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายควรเร่งผลักดันโครงการรถไฟจีน-ไทย ทำแบบอย่างสำหรับความร่วมมือสามฝ่าย และสร้างจุดเด่น สำหรับความร่วมมือทางด้านนวัตกรรม

รัฐมนตรีดอน ยินดีต้อนรับหวัง อี้เดินทางมาเยือนประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี ตามคำเชิญเพื่อร่วมหารือ เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างสูงและมิตรภาพอย่างลึกซึ้งระหว่างสองประเทศ ผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศมีการไปมาหาสู่กันเป็นประจำ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าได้ประสบ ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม นักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือสามฝ่ายระหว่างไทย-จีน-ญี่ปุ่นได้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีรอคอยที่จะเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้น ทาง”ครั้งที่ 2 ที่ประเทศจีน ฝ่ายไทยยินดีกับการพัฒนาและฟื้นฟูของจีน หวังว่าจีนจะมีบทบาทสำคัญยิ่งๆขึ้น ในด้านสันติภาพและการพัฒนาของโลก ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีนจะนำโอกาสให้กับการพัฒนา ของไทยและความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนมากยิ่งขึ้น ฝ่ายไทยขอบคุณฝ่ายจีนในการสนับสนุนการสร้าง ประชาคมอาเซียนและสนับสนุนในการเสริมสร้างความสามัคคีในอาเซียนมาโดยตลอด หวังว่า จะได้เสริมสร้าง ความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ร่วมกันในด้านต่างๆ รวมทั้งความเชื่อมโยงในภูมิภาคและความร่วมมือ แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงอีกด้วย

ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมหารือในเชิงลึกสำหรับประเด็นระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคที่ต่างให้ความสนใจจนบรรลุข้อเห็นพ้องกันในหลายๆด้าน

Suggest To A Friend:   
Print