Home > ความสัมพันธ์จีน-ไทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมงาน "เปิดบ้านฉลองเทศกาลตรุษจีน" ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย
2019/02/20

   
   
เมื่อวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่จีน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยได้จัดงาน “เปิดบ้านฉลองเทศกาลตรุษจีน” ในหัวข้อ “ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนอันสนุกสนาน ร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่งดงาม” โดยภายในสถานเอกอัครราชทูตฯ ถูกประดับประดาไปด้วยโคมแดง รูปสลักหมูทอง เงื่อนมงคล และซุ้มดอกไม้ เป็นต้น บรรยากาศเต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองที่รื่นเริง สนุกสนาน และมีชีวิตชีวา

ช่วงเที่ยงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยตามคำเชิญ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลไทยและแขกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน โรงเรียน และวิสาหกิจจีนในไทยประมาณ 400 คน เข้าร่วมในงานดังกล่าว

   
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินมาถึง นายหลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยและภริยา พร้อมด้วยนักการทูต และคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนหยางกวงเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ ได้ทรงติดกระดาษตัดตัวอักษรจีนคำว่า “ฝู” (แปลว่าความสุขและมั่งคั่ง) บริเวณประตูสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามประเพณีดั้งเดิมของจีนตามคำกราบบังคมทูลของนายหลู่ย์ เจี้ยน ทรงรับคำอวยพรจากนักเรียนโรงเรียนหยางกวง ทรงพระอักษรพู่กันจีนความว่า “สืบทอดความสัมพันธ์นับพันปี ร่วมสร้างความรุ่งเรืองใหม่” และภาพวาดการ์ตูนรูปหมูทอง จากนั้นนายหลู่ย์ เจี้ยน และภริยาได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพฯ ร่วมห่อเกี๊ยวและเสวยพระกระยาหารเลิศรสของจีนสำหรับวันขึ้นปีใหม่พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน และร่วมเฉลิมฉลองตรุษจีนในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นดัง “ไทย – จีน ครอบครัวเดียวกัน”

   
   
ในช่วงบ่าย ท่ามกลางการบรรเลงเพลง “เหนียนฮว่าหว่าวา” สมเด็จพระเทพฯ ได้เสด็จมายังด้านหน้าอาคารหลักของสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนายหลู่ย์ เจี้ยนและภริยา เพื่อร่วมกันแต้มดวงตาให้กับสิงโต การแสดงเชิดสิงโตของเทศกาลตรุษจีนจึงเริ่มต้นขึ้นพร้อมด้วยเสียงกลองและประทัดที่มีชีวิตชีวาก็ดังขึ้นเช่นกัน จากนั้น สมเด็จพระเทพฯ นายหลู่ย์ เจี้ยน และแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันชมการแสดงที่ยอดเยี่ยมของคณะนักแสดงจากมณฑลกานซูของจีนและนักเรียนไทย

นายหลู่ย์ เจี้ยนได้กล่าวก่อนเริ่มการแสดงว่า ราชวงศ์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนมาเป็นระยะเวลายาวนาน และได้รับการยกย่องให้ทรงเป็นเพื่อนแท้ของประชาชนชาวจีนและ “ทูตสันถวไมตรี” ของไทยและจีน โดยในปีใหม่ปีนี้ จีนมุ่งหวังที่จะจับมือกับไทยส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยและจีน ผลักดันความสัมพันธ์ไทย – จีนให้พัฒนาตามแนวคิด “สืบทอดความสัมพันธ์นับพันปี ร่วมสร้างความรุ่งเรืองใหม่”

   
หลังจบการแสดง สมเด็จพระเทพฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบริเวณภายในศาลาของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายหลู่ย์ เจี้ยนและภริยาติดตาม ในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “ครบรอบ 40 ปีแห่งการปฏิรูปเปิดประเทศ” ทรงให้ความสนพระทัยทอดพระเนตรภาพถ่ายและรับฟังคำอธิบายของนายหลู่ย์ เจี้ยนเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบรรเทาความยากจน เป็นต้น รวมถึงการยกย่องความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของการปฏิรูปเปิดประเทศของจีน นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพฯ ยังทรงทอดพระเนตรโครงการมรดกทางวัฒนธรรมจีน อาทิ ภาพวาดที่ติดตามบ้านในช่วงเทศกาลตรุษจีน ว่าว ศิลปะการตัดกระดาษ งานแกะสลัก และการเขียนคำขวัญ เป็นต้น รวมถึงทอดพระเนตรพื้นที่จัดแสดงของวิสาหกิจจีน เช่น หัวเหว่ย เป็นต้น ในการนี้ นายหลู่ห์ เจี้ยนและภริยาได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพฯ เสด็จไปยังสวนของสถานเอกอัครราชทูตเพื่อทอดพระเนตรพิธีชงชาประกอบการบรรเลงกู่เจิ้งอันไพเราะ

สมเด็จพระเทพฯ และแขกผู้มีเกียรติฝ่ายไทยกล่าวขอบคุณคำเชิญของนายหลู่ย์ เจี้ยน โดยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมรับประทานอาหารอย่างพร้อมหน้าและฉลองเทศกาลตรุษจีนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดสนิมสนมของไทยและจีนทั้งสองฝ่ายที่เสมือนครอบครัวเดียวกัน ทั้งนี้เทศกาลตรุษจีนมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในไทย จึงถือโอกาสนี้อวยพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวจีนด้วย

   
กิจกรรมในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น. บรรยากาศภายในสถานเอกอัครราชทูตฯ เต็มไปด้วยความคึกครื้นเบิกบานใจ ภายในศาลามีการแสดงพื้นบ้านของจีน อาทิ พายเรือบก และระบำไม้ต่อขา มีอาหารดั้งเดิมของจีน เช่น เกี๊ยว หมูย่าง และขนมโมจิ (ขนม AI WOWO) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีจากนักเรียนระดับมัธยมต้นของกรุงเทพมหานคร บริเวณโถงใหญ่ มีการแสดงเต้นรำ การขับร้องเพลงคู่ชายหญิง และการแสดงเครื่องดนตรี เป็นต้น ซึ่งแสดงออกถึงเสน่ห์อันมีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจีน รวมถึงหารแสดงของนักเรียนไทยที่ร่วมกันบรรเลงเพลงม่อลี่ฮวาของจีน ทำให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความสวยงามของวัฒนธรรมจีนและความผูกพันของไทยและจีนที่เป็นดั่งครอบครัวเดียวกันอย่างลึกซึ้ง

   
หลังจบงาน นายหลู่ย์ เจี้ยนได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว CCTV ประจำประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับอนาคตของการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีน กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีครบรอบ 70 ปีแห่งการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทยจะมีการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งไทยและจีนทั้งสองประเทศต่างมีเรื่องที่เป็นมงคลและน่ายินดีมากมาย จึงมุ่งหวังและเชื่อมั่นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการจับมือกันมุ่งมั่นเติมเต็มความสัมพันธ์ทวิภาคี ยกระดับความร่วมมือ ผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างไทยและจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ให้สำเร็จผลสูงสุดเพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ

Suggest To A Friend:   
Print