Home > ความสัมพันธ์จีน-ไทย
เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนร่วมงานสัมมนา Japan-China Workshop on Business Cooperation in Thailand
2019/04/08

เมื่อวันที่ 2 เมษายน เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนเข้าร่วมการสัมมนาสัมมนา Japan-China Workshop on Business Cooperation in Thailand ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน (CCPIT) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) พร้อมกับกล่าวปาฐกถา ผู้ร่วมงานประกอบด้วย ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นางยู่ว์ ไห่เยี่ยน รองผู้ตรวจการสำนักวิจัยและพัฒนาประจำ CCPIT นาย มาซากิ อิชิกาวา อธิบดีกรมความร่วมมือทางการค้าเศรษฐกิจ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการอีอีซี และผู้แทนอื่นๆ จากจีน ญี่ปุ่นและไทยรวมกว่า 300 คน

เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนกล่าวว่า ผู้นำจีนและญี่ปุ่นให้ความสนใจและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจีนและญี่ปุ่นในประเทศที่สามเป็นอย่างมาก รวมทั้งได้รับการตอบรับและสนับสนุนที่ดีจากฝ่ายไทย ยุทธศาสตร์ "Thailand 4.0" และ “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ของไทยมีความสอดคล้องอย่างมากกับการริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีนและความร่วมมือจีน-ญี่ปุ่นในประเทศที่สาม จีนและญี่ปุ่นต่างมีข้อได้เปรียบของตนเองในแง่ของเงินทุน เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคล ความร่วมมือจีน-ญี่ปุ่นในประเทศไทยมีอนาคตสดใส ในปัจจุบัน เศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีความร่วมมือเกิดขึ้นมากมาย ความเป็นประชาคมของภูมิภาคนี้กำลังเดินหน้า การผลักดันความร่วมมือ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ก็กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายจีนยินดียึดมั่นในหลักการร่วมหารือ ร่วมสร้าง และร่วมรับประโยชน์ ใช้ข้อได้เปรียบของตนในการเติมเต็มความร่วมมือระหว่างจีน ญี่ปุ่นและไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันและขยายอนาคตความร่วมมือจีน-ญี่ปุ่น-ไทยให้กว้างยิ่งขึ้น

เอกอัครราชทูตชิโร ซะโดะชิมะกล่าวว่า ประเทศไทยมีเงื่อนไขและข้อได้เปรียบพิเศษในความร่วมมือระหว่างจีนและญี่ปุ่น อีกทั้งการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทยก็มีศักยภาพสูงมาก ดังนั้น อุตสาหกรรมจีน ญี่ปุ่นและไทยจึงควรใช้โอกาสนี้เพื่อการพัฒนา ด้วยการเพิ่มความร่วมมือมากขึ้นอีกขั้นแบบได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสามฝ่าย

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการอีอีซีกล่าวแสดงความขอบคุณผู้นำจีนและญี่ปุ่นที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมอย่างแข็งขันต่อความร่วมมือในประเทศที่สามของทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายจีนและฝ่ายญี่ปุ่นต่างก็ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือกับฝ่ายไทย ช่วยผลักดันการพัฒนาของเศรษฐกิจไทยได้อย่างมาก ผู้นำไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความร่วมมือในตลาดประเทศที่สาม สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะให้การสนับสนุนและบริการแก่วิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้วิสาหกิจจากทั้งสามประเทศร่วมมือกันอย่างจริงจังในด้านต่างๆ เช่นรถไฟความเร็วสูง สนามบิน ท่าเรือ และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ

ในการสัมมนาครั้งนี้ ตัวแทนจากวิสาหกิจจีน ญี่ปุ่นและไทยได้ร่วมกันอภิปรายในประเด็นเฉพาะต่างๆ ได้แก่ การเปิดความร่วมมือไตรภาคีในประเทศไทย ความร่วมมือที่สำคัญในอนาคตและการขนส่งโลจิสติกส์ สภาพแวดล้อมด้านพลังงานและเมืองอัจฉริยะ เป็นต้น หลังจากสัมมนา วิสาหกิจจากสามประเทศยังได้เจรจาเพื่อแนะนำและหาความร่วมมือในโครงการสำคัญๆ ที่จะร่วมมือกันอีกด้วย

Suggest To A Friend:   
Print