Home > ความสัมพันธ์จีน-ไทย
เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันภาษาจีน Chinese Bridges ระดับนักศึกษาทั่วโลกครั้งที่ 18ภาคประเทศรอบตัดสิน
2019/05/10

เมื่อวันที่ 30 เมษายน การแข่งขันภาษาจีน Chinese Bridges ระดับนักศึกษาทั่วโลกครั้งที่ 18 ภาคประเทศไทยรอบตัดสินที่สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศ นายหลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเข้ารับกิจกรรมและกล่าวสุนทรพจน์ โดยกล่าวว่าในประชุมฟอรั่มสุดยอดความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางระหว่างประเทศครั้งที่ 2 เพิ่งปิดประชุมไปนั้น ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงได้กล่าวสุนทรพจน์ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเปิดศักราชใหม่ของการร่วมกันสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่มีคุณภาพสูงระหว่างจีนกับประเทศไทยและนานาประเทศ ประธานาธิบดียังพูดถึงกิจกรรมการแข่งขันภาษาจีน Chinese Bridges กำชับพวกเราว่าต้องสร้างสะพานเชื่อมแห่งการเรียนรู้อารยธรรมที่มีความแตกต่างซึ่งกันและกัน ทุกคนเรียนภาษาจีนสามารถไปเชื่อมประเทศจีนซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เท่ากับได้เชื่อมโลกที่กว้างขวางยิ่ง เข้าถึงโอกาสมากมายและเชื่อมโยงกับอนาคตที่สวยงาม

เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนกล่าวว่าหวังว่ามี นักเรียน เยาวชนไทยมากยิ่งขึ้นที่สนใจเรียนภาษาจีนและใช้ภาษาซึ่งเปรียบเหมือนสะพานเชื่อมข้ามอุปสรรคทางภาษา สานไมตรี เผยแพร่วัฒนธรรมจีนไทย เพื่อทำให้ความฝันของจีนของตัวเองกลายเป็นจริง และหวังว่าวงการต่างๆของไทยใช้กิจกรรมครั้งนี้เป็นโอกาส ร่วมมือร่วมใจกันผลิตบุคลากรที่รู้ภาษาจีน เข้าใจเรื่องของจีน เพื่อผลักดันการเชื่อมใจระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศและสร้างคุณูปการในการส่งเสริมการไปมาหาสู่อย่างใกล้ชิด เชื่อมั่นว่าภายใต้ความพยายามของทุกฝ่าย ภาษาจีนสามารถทำหน้าที่เป็นสะพานแห่งความร่วมมือฉันมิตร เป็นสะพานแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยยึดจิตวิญญาณ “ใต้หล้าเป็นครอบครัวเดียวกัน”

มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 20 คนจากสถาบันอุดมศึกษา 13 แห่งเข้าร่วมการแข่งขันรอบตัดสิน คุณหยาง จินยู่ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคุณหยางฮุ่ยฉินจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นผู้ชนะเลิศอันดับ 1 และคุณ หยาง จินยู่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยจะเดินทางไปแข่งขันภาษาจีนระดับนักศึกษาทั่วโลกรอบรองชนะเลิศและรอบชนะเลิศ นายกร ทัพพะรังสี นายกสมาคมมิตรภาพไทยจีนและอดีตรองนายกรัฐมนตรีของไทย นายปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายหลี่ จื้อกัง นายกสมาคมวิสาหกิจทุนจีนในไทย อธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ตัวแทนคณาจารย์ นักศึกษา และตัวแทนวิสาหกิจจีนกว่า 500 คนเข้าไปชม เชียร์การแข่งขัน

Suggest To A Friend:   
Print