Home > ความสัมพันธ์จีน-ไทย
สถานทูตจีนประจำประเทศไทยจัดงานเฉลิมฉลองการสถาปนา ความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทยครบรอบ 44 ปี
2019/07/09

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม สถานทูตจีนประจำประเทศไทยจัดงานเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทยครบรอบ 44 ปี นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ นายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรีและนายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีน นาย อรัญ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีน และผู้แทนจากสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน แวดวงการค้า การศึกษา สื่อมวลชน กว่า 150 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

   
   
นาย หลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตได้แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เหลียวหลังประวัติศาสตร์ ก้าวสู่อนาคต ความสัมพันธ์จีน-ไทยยุคใหม่” เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนกล่าวว่าใน 44 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การนำและความเอาใจใส่ของผู้นำทั้งสองประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ประชาชนทั้งสองประเทศคอยช่วยเหลือกัน ทำให้มิตรภาพ “จีนไทยพี่น้องกัน”ที่มีมาช้านานได้รับการพัฒนาทุกมิติ ทุกระดับ

เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนยังกล่าวอีกว่า สังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีนเข้าสู่ยุคใหม่ ประเทศไทยเข้าสู่ยุคสมัยรัชกาลที่ 10 ทำให้ทั้งสองประเทศเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีโอกาสใหม่ แต่ขณะเดียวกัน สถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบ 100 ปี ลัทธิต่อต้านโลกาภิวัตน์ ลัทธิเอกภาคีนิยม ลัทธิปกป้องการค้ามีแนวโน้มฟื้นชีพ ซึ่งนำมาผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจโลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ฝ่ายจีนเชื่มมั่นว่า โลกาภิวัตน์และพหุภาคีนิยมเป็นกระแสหลักของยุคใหม่ซึ่งมิอาจจะฝ่าฝืน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาร่วมกันเป็นแนวโน้มซึ่งไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้

   
   
เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนเน้นย้ำว่าพวกเรามีความมั่นใจ มีความตั้งใจ และมีความสามารถคว้าโอกาสทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์จีน-ไทยให้เป็นแบบอย่างที่ดีของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีระบอบสังคมแตกต่างกันภายใต้การชี้นำของความคิดทางการทูตของสี จิ้นผิง และยกระดับคุณภาพของความร่วมมือระหว่างจีน-ไทยในทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันความเชื่อมโยง ความร่วมมืออุตสาหกรรมการผลิต ในขณะเดียวกันให้ความสำคัญต่อการร่วมมือและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารประเทศ แก้ไขความยากจน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การศึกษาอบรมเป็นต้น ให้ประเทศมีบทบาทสำคัญในการประสานความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและความร่วมมือในภูมิภาค ฝ่ายจีนสนับสนุนการแสดงบทบาทของไทยในฐานะเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียน ผลักดันการพัฒนากระบวนการสร้างประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก ผลักดันการเจรจา RCEP ให้เกิดผลสำเร็จภายในปีนี้ เพื่อทำให้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีน-ไทยสร้างความผาสุกให้แก่ประเทศทั้งสองและประชาชนในภูมิภาค

   
   
การจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่สถานทูตจีนได้เชิญองค์การภาคเอกชนสามองค์การที่ผลักดันส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนมิตรภาพมาโดยตลอด ซึ่งได้แก่ สมาคมมิตรภาพไทย-จีน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน ผู้แทนทั้งจีนและไทยได้มีการเหลียวหลังประวัติการพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างกัน และมองอนาคตอันสดใส แขกที่มาต่างก็แสดงความยินดีต่อการสถาปนาความสัมพันธ์จีน-ไทยครบรอบ 44 ปี การจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบ 98 ปี และการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 70 ปี แสดงความชื่นชมผลงานของจีนภายใต้การนำของพรรคฯและกล่าวชื่นชมและการคาดหวังมิตรภาพจีน-ไทย โดยกล่าวเน้นย้ำว่าความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงเสนอนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่างๆในภูมิภาครวมถึงประเทศไทยด้วย ฝ่ายไทยควรเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น ผู้นำชาวไทยเชื้อสายจีนรุ่นใหม่ซึ่งหลายคนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรก ต่างกล่าวว่ายินดีสืบสานกิจการของคนรุ่นก่อนและส่งต่อมิตรภาพจีน-ไทยจากรุ่นสู่รุ่นตลอดไป

   
   

Suggest To A Friend:   
Print