Anasayfa > Haberler
Çin Komünist Partisi'nin 100 Yıllık Şanlı Tarihi ve Başarı Kodları
2021/07/01

    1 Temmuz'da Büyükelçimiz Sayın Liu Shaobin, Türkiye'nin en büyük gazetelerinden biri Sabah'ta 

Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir yazı yayınladı.

 

        Bu yıl Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 100. yıldönümüdür. 1921'den 2021'e kadar Çin Komünist Partisi, Çin halkını, öncülük 

ederek yüz yıllık şanlı bir süreçten geçirmiş, yoksul ve geri kalmış Çin'i giderek daha müreffeh ve güçlü yeni bir Çin'e dönüştürmüştür.

 

        Yakın çağa girildikten sonra, Batılı güçlerin işgali ve feodal yönetimin gerilemesi nedeniyle Çin, iç ve dış sıkıntıların, yoksulluğun ve zayıflığın 

yoğunlaştığı karanlık bir duruma düşmüştür. Çin Komünist Partisi, ulusal bir tehlike ortamında doğmuş ve Çin halkını yabancı saldırganlığı yenmeye, 

yeni bir Çin kurmaya, sosyalist bir sistem inşa etmeye ve reform ve dışa açılmayı ve modernleşmeyi teşvik etmeye yönlendirmiştir. Bugün Çin, dünyanın 

en büyük ikinci ekonomisi, en büyük imalatçı ülkesi, en çok ticaret yapan ülkesi ve en çok döviz rezervine sahip ülkesi haline gelmiştir. Son yıllarda 

Çin'in dünya ekonomik büyümesine katkısı yaklaşık 30'a ulaşmış ve küresel kalkınmanın önemli bir motoru haline gelmiştir. Çin, bilimsel ve teknolojik 

alanda yüksek hızlı demiryolu inşaatı, 5G mobil iletişim, üçüncü nesil nükleer enerji, uzay mühendisliği ve insanlı derin dalış gibi bir dizi büyük 

atılımlar gerçekleştirerek insanoğlunun bilim ve teknolojisinin ilerlemesine katkılarda bulunmuştur. Çin, yüzlerce yılı aşkın gelişmiş ülkelerin 

sanayileşme sürecini onlarca yıl içerisinde tamamlamış ve dünya çapında dikkat çeken muazzam başarılara imza atmıştır.

 

        Çin Komünist Partisi, Çin halkını hızlı ekonomik kalkınma ve uzun vadeli sosyal istikrar için iki mucize yaratmaya yönlendirmiş ve bu yolda 

1,4 milyar Çin halkının yürekten desteğini kazanmıştır. Çin Komünist Partisi'nin başarı kodları aşağıda listelenmiştir:

 

        ---Çin'in ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu bulmak. Çin Komünist Partisi, Marksizm'in temel ilkelerini çağdaş Çin gerçeğiyle yaratıcı bir şekilde 

harmanlayarak Çin'e özgü sosyalizm yolunu başarıyla açmıştır. Çin'in gelişimi, dünyada tek bir kalkınma modeli olmadığını, ulusal şartlara uygun, 

ekonomik kalkınma ve etkin sosyal yönetişim sağlayabilen, halk tarafından desteklenen bir sistemin iyi bir sistem olduğunu kanıtlamıştır. Xi Jinping'in 

Yeni Çağda Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesi'nin rehberliğinde Çin, reformların kapsamlı bir şekilde derinleştirilmesi, ulusal yönetişim sisteminin ve 

yönetişim kabiliyetinin modernizasyonunun ilerletilmesi, yeni kalkınma kavramlarına bağlı kalarak yeni bir kalkınma modelinin inşa edilmesi ve 

hukukun üstünlüğünün kapsamlı olarak korunması, kalkınırken insanların refahının arttırılması, insan ve doğanın uyumlu bir şekilde bir arada 

yaşamasının sağlanmasında ısrar etmektedir.

 

        --- İnsan merkeze alma ilkesinde ısrar. Halkın en iyi yaşam olanaklarına sahip olması, ÇKP'lilerin değişmeyen en temel arzusudur. Çin Komünist Partisi 

her zaman halkın üstünlüğü kavramına bağlı kalmış ve dünyanın en büyük sosyal güvenlik sistemini kurmuştur. Temel emeklilik sigortası 900 milyondan 

fazla insanı ve sağlık sigortası temelde 1,3 milyardan fazla insanı kapsamaktadır, temel olarak evrensel sağlık sigortası gerçekleştirilmiştir. Dokuz 

yıllık zorunlu eğitimin kapsamı 94,2'ye ulaşmıştır. 2020'de Çin, Covid 19 salgınını hızla kontrol ederek insanların güvenliğini sağlarken pozitif 

ekonomik büyüme elde etmiş, kişi başına düşen GSYİH'sı 10.000 doları aşmıştır. Çin yoksulluğa karşı savaşı kazanmıştır, yani mevcut standartlar 

altında yaklaşık 800 milyon insan mutlak yoksulluktan kurtulmuş ve Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin yoksulluğu 

azaltma hedefine planlanandan 10 yıl önce ulaşılmıştır. Uluslararası yetkili kuruluşlar tarafından yapılan anketlere göre, Çin halkının Çin hükümetinden 

memnuniyet oranı ardışık yıllarda 90'ı aşmıştır.

 

        --- Disiplin inşası ve kendini yenilemeyi sürekli olarak sürdürmek. Bir siyasi parti ancak kendini iyi yönettiğinde güçlü organizasyon ve liderlik 

yeteneklerine sahip olabilir. Uzun süreli iktidarda olan bir parti olarak Çin Komünist Partisi, her zaman disiplin inşasına büyük önem vermiştir. Yönetime 

yönelik en büyük tehdit ve dünya çapında zor bir sorun olan yolsuzluk karşısında, Çin Komünist Partisi, gerekirse hastalıklı unsurları tespit ve 

tedavi için kendi kendine operasyon yapma pahasına öz devrim cesaretiyle bilimsel olarak bir yolsuzlukla mücadele stratejisi formüle etmiş, 

her zaman yasal, tam kapsama, sıfır tolerans ilkesine dayanarak yolsuzlukla mücadeleyi derinleştirmiş, parti içindeki politik ekoloji daha net 

ve sosyal atmosfer daha sağlıklı olmuştur.

 

        --- Barışçıl kalkınma ve kazan kazan işbirliğinde ısrar etmek. Çin Komünist Partisi, barışçıl gelişme yoluna bağlı kalmayı parti tüzüğüne eklemiştir. Çin Halk 

Cumhuriyeti kuruluşunun başlangıcında, bağımsız bir barışçı dış politika oluşturulmuştur. Son 70 yılda Çin hiçbir zaman proaktif olarak bir savaşı kışkırtmamış 

ve hiçbir zaman diğer ülkelerin bir karış toprağını işgal etmemiştir. Çin, müzakere ve istişare yoluyla bölgesel meseleleri ve deniz sınırlandırma anlaşmazlıklarını 

ele almaya çaba göstermiştir. Çin asla hegemonya arayışında olmayacak veya genişlemeye çalışmayacak, etki alanları yaratmayacak ve silahlanma yarışına 

girmeyecektir. Son yıllarda, uluslararası koşullarının gelişimine ve değişmesine odaklanan Çin, yeni tip uluslararası ilişkilerin inşasını teşvik etme, insanlık 

için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etme ve "Kuşak ve Yol" girişimi ortaklaşa inşa etme gibi önemli teklifler veya girişimler ortaya koymuştur. 

Covid 19 salgınına karşı mücadelede Çin, dünya çapında 150'den fazla ülkeye tıbbi malzeme ve aşı yardımı sağlamış, bu da Çin Komünist Partisi'nin 

insanlığın ortak bir geleceğe sahip toplumunun inşasını teşvik etme sorumluluğunun canlı göstergesi olmuştur.

 

        Çin Komünist Partisi'nin asıl misyonu, insanlar için mutluluk aramak, ulus için refah aramak ve dünya için büyük bir birlik aramaktır. 

Çin, Türkiye ile ülke yönetişimi konusunda tecrübe paylaşımını güçlendirmeye, diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıldönümü vesilesiyle 

el ele vererek yeni gelişmelere imza atmaya,  Çin Türkiye stratejik işbirliği ilişkilerinin daha büyük başarılar kazanmasını ilerletmeye hazırdır. 

Çin, Türkiye ile birlikte çok taraflılığı desteklemeye, çekirdeği Birleşmiş Milletler olan uluslararası sistem ve uluslararası hukuka dayalı 

uluslararası düzeni korumaya, uluslararası adaleti teşvik etmeye ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplum inşasını desteklemeye hazırdır.

Arkadaşlara tavsiyeler:   
Yazdir