Home > Rolling News Report
Ambassadör Gui Congyou klargör sin allvarsmättade ståndpunkt angående felaktiga uttalanden om Kina från några moderata politiker
2020/04/23

I en tid då länder i världen kämpar mot COVID-19 behöver vi humanitärism, omtanke, god vilja, solidaritet och samarbete mer än någonsin. Dock agerar vissa moderata politiker fortfarande mot denna historiska trend och använder pandemin för politiskt spel samt att smutskasta och attackera Kina. Deras påståenden är fyllda med förfalskade fakta, löjlig logik och en illvillig agenda. Vi motsätter oss starkt att SvD publicerar sådana löjliga kommentarer och klargör vår allvarsmättade ståndpunkt enligt följande.

För det första är bekämpning av viruset en seriös vetenskaplig fråga där man bör undvika stigmatisering. Mänsklighetens historia är fylld av kontinuerlig kamp och i slutändan seger över olika slags virus. En epidemi kan dyka upp när och var som helst i världen, och när det gäller forskningen kring dess ursprung ska vi alltid lita på forskare och medicinska experter. För närvarande är WHO och den medicinska världen överens om att källan till COVID-19 inte har fastställts. Trots att de experterna inte har kunnat dra någon slutsats än har vissa svenska politiker redan kommit ut och skyllt på Kina. Uppenbarligen är deras syfte bara att förtala och försvaga Kina. I deras värld kommer ideologi och geopolitisk konkurrens alltid först, humanitärt samarbete i kampen mot epidemier och folkets hälsa och säkerhet kan lätt läggas åt sidan.

För det andra har Kinas hantering av COVID-19 varit snabb, professionell och effektiv vilket köpt värdefull tid för länder runtom i världen. Vi har upprepade gånger presenterat tidslinjen för Kinas hantering av epidemin. Den 27 december 2019 rapporterade IVA-läkaren Zhang Jixian i Hubei provins först om tre misstänksamma smittfall. Den 29 december startade hälsomyndigheterna och sjukhusen i Wuhanstaden och Hubeiprovinsen den epidemiologiska undersökningen. Den 30 december utfärdades ett ”Akut meddelande om behandlingen av pneumoni med okänd orsak” av Wuhanstadens Hälsokommitté. Dagen efter anlände forskardelegationen från den nationella hälsomyndigheten i Wuhan och genomförde en undersökning. Från och med den 3 januari började den kinesiska sidan formellt informera WHO och samtliga länder i världen, inklusive USA. Den 8 januari var patogen preliminärt identifierad. Den 11 januari uppladdade Kinas sjukdomskontrollcenter CDC fem heltäckande virusgenom av det nya coronaviruset på internet, för hela världen att ta del av. Den 23 januari vidtog den kinesiska regeringen en rad hårdast möjliga åtgärder inkl. en fullständig avspärrning av Wuhan.

Vissa svenska politiker valde att bortse ovanstående fakta och grundlöst anklaga Kina, vilket visar att de bara vill klandra Kina med vad som helst användbart. Enligt deras absurda logik kan vi väl också säga att om Sverige hade agerat snabbare och mer beslutsamt i början av utbrottet så hade förmodligen den rikstäckande spridningen förhindrats och fler liv räddats?

För det tredje följer Kina en utvecklingsväg som upprätthåller demokrati, rättsstatsprincipen och öppenhet och engagera sig i den gemensamma framtiden för mänskligheten. Under de 70 år sedan grundandet av Folkrepubliken Kina och särskilt under de närmaste 40 åren sedan införanden av reform och öppning redovisade Kina ett historiskt framsteg, det kinesiska folket åtnjuter demokratiska rättigheter och friheter mer än någonsin i historien. Kina främjar ständigt en globalt öppen utveckling och win-win samarbete, och utgör inget hot för något land. En handfull svenska politiker som fortsätter att gå i gamla steg och hänger sig till sin politiska partiskhet representerar varken ”omvärlden” eller Sveriges regering och folk. Deras klumpiga taktik för politisk manipulation påverkar inte på något sätt Kinas historiska utveckling.

Slutligen, när pandemin sprider sig i Sverige, är det inte den viktigaste uppgiften för Moderata Ungdomsförbundet att aktivt bekämpa epidemin och möta folkets behov och oro? Vi råder dessa politiker att överge sina fördomar och stereotyper, sluta förtala och verkligen göra något nyttigt för det svenska folket.

Suggest To A Friend:   
Print