Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > กิจกรรมท่านเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนได้ร่วมพิธีลงนามความตกลงความร่วมมือ ระหว่างรัฐบาลไทยกับ Alibaba Group
2018/04/22

วันที่ 19 เมษายน 2561 ท่านเอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนได้ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับ Alibaba Group โดยมีดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากรไทย นายหม่า หยูน หรือ (Jack Ma) ประธานคณะกรรมการAlibaba Group และตัวแทนจากหน่วยงานรัฐ บริษัท สื่อมวลชนกว่า 200 คน เข้าร่วมพิธี

ท่านเอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนแสดงความยินดีต่อการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับ Alibaba Group ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จใหม่ของความร่วมมือทางด้านDigital Economy ระหว่างจีนไทย และเป็นความก้าวหน้าใหม่ของการประสานยุทธศาสตร์ตามนโยบายของผู้นำของทั้งสองประเทศ การที่Alibaba Group ประสบความสำเร็จและกลายเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นภาพสะท้อนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนและสะท้อนถึงเอกลักษณะที่เป็นความร่วมมือ เปิดกว้าง แบ่งปัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเอกลักษณะที่สำคัญพึงควรมีในยุคดิจิทัล ประเทศจีนเป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ และจะส่งเสริมการเปิดเสรีกว้างมากขึ้น ส่งเสริมความสะดวกง่ายต่อการค้าการลงทุน ผลักดันโลกาภิวัตน์เพื่อความผาสุกของประชาชนทั่วโลก ทำให้คนทุกคน บริษัททุกบริษัท ประเทศทุกประเทศกลายเป็นผู้เล่นสำคัญที่มีความเสมอภาคและเป็นผู้ได้รับประโยชน์ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่าง Alibaba Group กับรัฐบาลไทย จะเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ เทคโนโลยีใหม่และรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 สร้างตำนานที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล

ดร.สมคิด รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ มีทั้งความท้าทายมากมายและมีโอกาสหลากหลาย การที่Alibaba Group ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชนบท เอาสินค้าของเกษตรกรนำสู่ตลาดโลกเป็นสิ่งที่น่าศึกษาเอาอย่าง Alibaba Group เป็นหุ่นส่วนที่ดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือทั้งสองฝ่ายจะผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

นาย หม่า หยูน ประธานคณะกรรมการ Alibaba Groupกล่าวว่า Alibaba ไม่เพียงแต่สามารถช่วยขายสินค้าเกษตรกรรม ยังสามารถสร้างระบบ Smart logistics และผลิตบุคลากรทางด้านดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต หวังว่าจะสร้างโอกาสให้ SMEs และคนรุ่นใหม่

Alibaba Group กับหน่วยงานรัฐของไทยได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยสร้างศูนย์ Smart Digital ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ร้านตันแบบข้าวหอมของไทย T-mall การอบรมบุคลากรทางด้าน E-commerce และการพัฒนาการท่องเที่ยว intelligent Digital

Suggest To A Friend:   
Print