Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > กิจกรรมท่านเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนเข้าเยี่ยมคารวะ
2018/05/10

นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย

วันที่ 4 พฤษภาคม เอกอัครราชทูตหลู่ เจี้ยนเข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ที่กระทรวงการต่างประเทศของไทย และได้พูดคุยหารือความสัมพันธ์จีนไทยและประเด็นต่างๆในระดับโลกและภูมิภาคที่ทั้งสองฝ่ายสนใจร่วมกัน

เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยน ชื่นชมบทบาทของ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไทย ที่ได้ผลักดันมิตรภาพจีนไทยในหลายปีที่ผ่านมา โดยกล่าวว่าจีนไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน ได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรแบบพิเศษระหว่างจีนไทย ฝ่ายจีนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์จีนไทย ยินดีร่วมมือกับฝ่ายไทย เพื่อผลักดันความสัมพันธ์จีนไทยให้พัฒนามากยิ่งขึ้น เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนยังได้กล่าวว่า ภูมิภาคเอเชียได้รักษาแนวโน้มที่ดีของการพัฒนา ความร่วมมือในอนุภูมิภาคมีความคืบหน้า กำลังก่อร่างสร้างตัวเป็นประชาคมร่วมอนาคตที่มีความใกล้ชิด ฝ่ายจีนยินดีเสริมสร้างความร่วมมือกับฝ่ายไทยเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของภูมิภาค

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ยินดีต้อนรับเอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยน มาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตในไทย เห็นด้วยกับคำชื่นชมความสัมพันธ์จีนไทยของเอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยน และกล่าวว่าฝ่ายไทยยินดีร่วมมือกับฝ่ายจีน เสริมสร้างความร่วมมือในการขยายความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศและความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยชื่นชมท่าทีที่เปิดกว้างและความกระตือรือร้นของจีนที่มีต่อความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาค หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับฝ่ายจีนต่อไป

Suggest To A Friend:   
Print