Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > กิจกรรมท่านเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต หลู่ย์ เจี้ยน เข้าร่วมนิทรรศการภาพถ่ายฉลองครบรอบ 73 ปีแห่งชัยชนะในสงครามต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์โลกและกล่าวสุนทรพจน์
2018/05/15

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นิทรรศการภาพถ่ายจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 73 ปีแห่งชัยชนะในสงครามต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์โลกซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย จีน คาซัคสถานและมองโกเลียในประเทศไทย ณ ที่ทำการสหประชาชาติในกรุงเทพฯ นายหัน หงจูรองเลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ทูตานุทูตจากประเทศต่างๆในประเทศไทยและตัวแทนจากองค์การสหประชาชาติกว่า 80 คนเข้าร่วมงาน เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยน และอัครราชทูตหลี่ หง ผู้แทนถาวรจีนประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเข้าร่วมนิทรรศการภาพถ่ายด้วย

ในการกล่าวสุนทรพจน์ของเอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยน ท่านได้กล่าวว่าชาวจีนมีความทรงจำที่มิอาจจะลืมเลือนได้เกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของสงครามและได้ไขว่คว้าสันติภาพอย่างไม่หยุดยั้ง ภาพถ่ายที่สถานเอกอัครราชทูตจีนได้นำเสนอนั้นมีทั้งภาพถ่ายเก่า ๆ ที่แสดงถึงการทำลายล้างในสงครามและมีภาพถ่ายใหม่ ๆ ที่แสดงถึงความสำเร็จในการพัฒนาและสันติสุข ความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างอดีตกับปัจจุบันเป็นการเตือนพวกเราอีกครั้งว่าเราต้องปกป้องสันติสุขที่ได้มาอย่างยากลำบาก เมื่อไม่นานมานี้ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ประกาศเสียงดังอีกครั้งหนึ่งในที่ประชุมโป๋อ๋าวฟอรั่มสำหรับเอเชีย(Boao Forum for Asia)ว่าจีนเป็นผู้สร้างสรรค์สันติภาพของโลก เป็นผู้มีบทบาทต่อการพัฒนาทั่วโลกและเป็นผู้พิทักษ์ระเบียบระหว่างประเทศ

เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยน เรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือกันเพื่อปกป้องรักษาระบบและระเบียบระหว่างประเทศที่ยึดถือวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติเป็นแกนกลาง และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบใหม่ที่ยึดถือหลักการเคารพซึ่งกันและกัน ความเป็นธรรมและความร่วมมือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ร่วมกันผลักดันสันติภาพและการพัฒนา

ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายอย่างละเอียด ต่างก็กล่าวว่าสงครามได้นำภัยพิบัติมาสู่มนุษยชาติ เราควรจดจำประวัติศาสตร์ไว้ พิทักษ์รักษาสันติภาพ เพื่อไม่ให้โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นอีก

Suggest To A Friend:   
Print