Home > ความสัมพันธ์จีน-ไทย
เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนเดินทางเยือนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง
2019/06/19

ช่วงวันที่ 14-16 มิถุนายนที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนและภริยา ได้เดินทางเยือนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง ฯลฯ ตามคำเชิญของ น.พ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและภริยา ท่านทูตหลู่ย์ เจี้ยนได้เยี่ยมชมการปลูกทุเรียนและการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีน เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนสอนภาษาจีนในท้องถิ่น ระหว่างนี้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำท้องถิ่นและนักธุรกิจอย่างกว้างขวาง ประกาศจุดยืนของจีนในการปรึกษาหารือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ การส่งเสริมการร่วมสร้างข้อริเริ่ม "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ระหว่างจีน-ไทย และเรื่องอื่นๆ

   
   
ในระหว่างการพบปะกับผู้ว่าราชการจังหวัด นักธุรกิจและผู้แทนชาวไทยในพื้นที่ ท่านทูตหลู่ย์ เจี้ยนกล่าวว่า "จีนไทยเป็นครอบครัวเดียวกัน" ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงและผู้นำไทยได้พบปะกันหลายครั้ง โดยได้แสดงความห่วงใยและมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าของความสัมพันธ์จีน-ไทย ทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์จากการผสานความร่วมมือระหว่างข้อริเริ่ม "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยองเป็นพื้นที่พัฒนาที่สำคัญทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในความร่วมมือระหว่างจีนและไทย การเยี่ยมชมภาคสนามในครั้งนี้ จึงทำให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นว่า จีนและไทยมีแนวคิดการพัฒนามีความสอดคล้องกันอย่างมาก อีกทั้งมีศักยภาพในการร่วมมืออย่างมาก และต่างฝ่ายต่างปรารถนาที่จะได้มีโอกาสร่วมมือกัน สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยยินดีให้ความช่วยเหลือในการส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายและความร่วมมือเชิงปฏิบัติในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ท่านทูตหลู่ย์ เจี้ยนได้อธิบายความเป็นมาของการขัดแย้งกันทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ อธิบายจุดยืนของฝ่ายจีนโดยเน้นว่าฝ่ายจีนไม่อยากให้มีสงครามการค้าระหว่างกัน แต่จีนก็ไม่กลัวสงคราม ถ้ามีความจำเป็นก็ต้องทำสงคราม การที่สหรัฐฯก่อสงครามการค้า จะนำมาซึ่งความไม่แน่นอนแก่เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศของไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน นโยบายและมาตรการของฝ่ายจีนเป็นที่เข้าใจของสังคมโลก รวมถึงประเทศไทยอย่างกว้างขวาง

ในระหว่างเยี่ยมชมการปลูก การแปรรูป และการส่งออกทุเรียน ท่านทูตหลู่ย์ เจี้ยนได้รับฟังการบรรยายจากผู้บรรยาย เช่นเกษตรกร นักธุรกิจ ตัวแทนสมาคมธุรกิจ และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ ด้วยความสนใจ ท่านกล่าวว่า จีนได้กลายเป็นตลาดผลไม้เขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยรวมถึงทุเรียนด้วย ฝ่ายจีนยินดีที่จะช่วยเหลือองค์กรและสถาบันของทั้งสองฝ่ายในการเสริมสร้างการเชื่อมต่อระหว่างกัน ส่งเสริมการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนของตลาดที่เกี่ยวข้อง นำประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศ

   
   
ในระหว่างเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท่านทูตหลู่ย์ เจี้ยนได้เยี่ยมชมโครงการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ตามหลักนิเวศวิทยา พร้อมกันนี้ ท่านยังได้แนะนำแนวคิดการพัฒนาของสี จิ้นผิงที่เน้นการใช้นวัตกรรม มีการประสานงาน เพิ่มพื้นที่สีเขียว เปิดกว้าง และรับประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับของไทย ทั้งสองฝ่ายจึงควรเพิ่มความร่วมมือมากขึ้นอีกขั้น เพื่อบรรลุการพัฒนาร่วมกัน

   
   
ในระหว่างเยือนโรงเรียนกวงฮั้วระยอง ท่านทูตหลู่ย์ เจี้ยนได้ขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและชาวจีนโพ้นทะเลในท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาภาษาจีน จากนั้นได้มีปฏิสัมพันธ์กับครูและนักเรียน รวมทั้งครูอาสาสมัครชาวจีนของโรงเรียน ท่านให้กำลังใจแก่ทุกคนว่า ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการสืบสานการเรียนการสอนภาษาจีนต่อไป เพื่อร่วมมือกันบ่มเพาะบุคลากรที่มีศักยภาพยอดเยี่ยมให้แก่จีน-ไทย สถานทูตจีนในประเทศไทยจะยังคงสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาภาษาจีนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทยต่อไป

   
   
การเยือนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยองในครั้งนี้ คณะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน.พ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองฯลฯ โดยฝ่ายไทยได้แสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ใน 70 ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ฝ่ายไทยแสดงความชื่นชมต่อแนวคิดการพัฒนาที่สำคัญของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ฝ่ายไทยยินดีร่วมสร้างข้อริเริ่ม "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" อย่างเต็มที่ และจะเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาของประเทศจีน ทั้งด้านการแก้ปัญหาความยากจน การศึกษา และวิทยาศาสตร์ ฯลฯ อีกทั้งจะกระชับความร่วมมือด้านการเกษตร เศรษฐกิจดิจิทัล การศึกษาและการฝึกอบรมในเชิงลึกและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

Suggest To A Friend:   
Print