Home > ความสัมพันธ์จีน-ไทย
เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยน และภริยาลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2019/08/12

วันที่ 12 สิงหาคม เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยน และภริยาไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่านทูตหลู่ย์ เจี้ยนกล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เส็ดจพระราชดำเนินเยือนประเทศจีนเป็นครั้งประวัติศาสตร์ ในฐานะที่เป็นผู้แทนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปีค.ศ. 2000 ทรงเพิ่มพลังขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนสำหรับการพัฒนาของความสัมพันธ์จีน-ไทย ขอถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขออวยพรให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

Suggest To A Friend:   
Print