عربي Español Русский Français 简体中文

Chinese Ambassadors to Hungary

Huang Zhen (1950.08 - 1954.10)

Hao Deqing (1954.11 - 1961.04)

Chai Zemin (1961.06 - 1964.07)

Han Kehua (1964.08 - 1967.08)

Lv Zhixian (1970.08 - 1973.02)

Li Zewang (1973.03 - 1976.12)

Liu Tiesheng (1977.03 - 1978.05)

Feng Yujiu (1979.04 - 1983.01)

Ma Lie (1983.03 - 1985.05)

Zhu Ankang (1985.09 - 1989.10)

Dai Bingguo (1989.11 - 1992.02)

Chen Zhiliu (1992.05 - 1996.06)

Chen Guoyan (1996.07 - 2000.01)

Zhao Xidi (2000.01 - 2003.07)

Zhu Zushou (2003.09-2007.01)

Zhang Chunxiang (2007.03-2009.07)

Gao Jian (2009.08-2012.10)

Xiao Qian (2012.11-2015.06)

Duan Jielong (2015.06-2020)

Qi Dayu (2020-2022)

Gong Tao (2023- )