عربي Español Русский Français 简体中文

Chinese Ambassadors to Czech

Tan Xilin (1950.09-1954.10)

Cao Ying (1954.11-1961.06)

Zhong Xidong (1961.07-1969.05)

Zong Kewen (1971.06-1975.03)

Li Enqiu (1975.06-1978.09)

Li Tingquan (1979.06-1983.10)

Tian Zengpei (1984.04-1985.03)

Zhang Dake (1985.04-1988.03)

Wang Xingda (1988.04-1992.04)

Wan Yongxiang (1992.05-1993.02)

Qi Guofu (1993.03-1995.04)

Yan Peng (1995.06-1999.11)

Li Changhe (1999.11-2002.05)

Tang Guoqiang (2002.06-2006.05)

Huo Yuzhen (2006.06-2010.08)

Yu Qingtai (2010.09-2013.12)

Ma Keqing (2014.02-2018.08)

Zhang Jianmin (2018.09-2022)

Feng Biao (2022- )